Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för I2+CL2: Lab1-tips


-----

Uppgifterna 1.1-1.17

Dessa uppgifter är till för att öva datorhantering och inledande Matlab. Om du tycker de är alltför triviala kan du hoppa över dem, utom 1.4-1.6 som handlar om att registera sig på kursen! Men om du tycker att de tar alltför lång tid att göra är det nog dumt att hoppa över dem - det antyder att de behövs.

Det går inte att säga hur lång tid de skall ta. Ta den tid du behöver - det har du igen på restan av labben.

Uppgift 2.3

Vilket intervall ni väljer att rita funktionen i är valfritt, men ni skall ha en slät och fin kurva. Beslutet om funktionen har ett nollställe eller ej skall motiveras.

Uppgift 2.4

Denna uppgift redovisas muntligt men som om den vore skriftlig. Det är för att ni skall öva er på skriftlig redovisning inför Lab2. Ni skall alltså göra en rapport precis så som den skulle sett ut om uppgiften hade varit "skriftlig" men ni visar upp rapporten vid den muntliga redovisningen och får kommentarer på den.

Uppgift 2.6

Notera att definitionen av den egengjorda funktionen skall ligga på en egen fil. I definitionsfilen skall (normalt) inget annat göras. Tex skall anropet av fplot göras någon annanstans än i funktions-definitions-filen. Prova att er funktionsfil är OK. Det görs tex genom att i Matlab-fönstret anropa den med olika argument: en skalär, en radvektor och en kolumnvektor.

Uppgift 2.11

Att tänka på: Hur snabbt skall sekantmetoden konvergera?

Envis Emacs

Om Emacs tycks ha hängt sig eller inte vill göra något pröva att ge kommandot CTRL-G ett antal gånger. Vill den fortfarande inte pröva även CRTL-högerhake (dvs håll nere de två tangenterna Control och Alt Graph, tryck sedan till tangenten 9) några gånger.

Envis Matlab

Om Matlab håller på och gör något som man vill avbryta, ge kommandot CTRL-C en eller flera gånger. Det vanligaste skälet brukar vara en oändlig (eller väldigt lång) slinga eller ett felaktigt (oavslutat) Matlab-kommando.

Mera Matlab

I Matlabfönstret kan man återfå senaste kommando genom att trycka på "uppåtpil"-tangenten. Man kan sedan gå in i kommandoraden med "höger- och vänsterpilarna" och editera som vanligt. Ett tidssparande tips är att man kan skriva inledningen på sitt sökta kommando och sedan trycka "uppåtpil". Då söker den bara bland de kommandon som börjar med den inledning du skrev.

^ Upp till I2+CL2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 februari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>