Nada

Numme GKI för I2+CL2:
-----

Lab 2 Uppgift 10: Pedagogik

En kurs för lågstadie-elever ser annorlunda ut än motsvarande kurs för högskole-teknologer. Typiskt är att lågstadie-kursen ofta bygger upp intresse och förståelse genom praktiska experiment medan högskolekursen mer grundar sig på teorem och räkneexempel.

Många gymnasieskolor tar idag upp numeriska metoder i sina matematikkurser. En metod som ofta tas upp är Newton-Raphsons metod för att finna rötter till ickelinjära ekvationer av en variabel.

Välj ut minst en gymnasieskola och/eller lärobok för gymnasieskolan och undersök hur Newton-Raphsons metod presenteras där. Jämför med hur samma metod presenteras på högskolenivå, tex i denna kurs.

Redogör sedan för:

En vanlig skillnad är att man ofta inte redogör för specialfallen, tex att NR inte fungerar bra vid dubbelrötter. I gymnasiekursen nämns de ofta inte alls.

Generellt:

Om just Newton-Raphsons metod: Frågorna gäller för både gymnasie- och högskolenivå.

Redovisning:

Uppgiften skall redovisas i form av en vetenskaplig rapport. När man läst din rapport skall man ha förstått vad uppgiften gick ut på, hur du löste den och vad resultatet blev utan att behöva läsa något mer än din rapport.

Rapporten skall vara välskriven och lättläst. Den behöver inte vara skriven med tex olika stil-storlekar som man får med textbehandlare som Word eller TeX utan en enkel textfil från tex Emacs duger gott. Den inlämnade rapporten skall naturligtvis vara korrekturläst.

(Om du gör denna deluppgift med redovisning i form av en vetenskaplig rapport, slipper du redovisa Lab4 som en sådan. Då kan Lab4 redovisas med samma enkla skriftliga inlämning som Lab 3 och resten av Lab2.)

Om den skriftliga rapporten!

OBS! Denna uppgift skall redovisas skriftligt. Men, eftersom det är många frågor, som dessutom kan leda till långa tankebanor, riskerar rapporten att bli väldigt lång. Då detta bara är en liten del av numme-laborationen: försök skriva en kort rapport, som bara tar upp det viktigaste ni kommit fram till, och som inte tar alltför lång tid att skriva.
-----

^ Upp till Kursomgångens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 mars 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>