Nada

^ Upp till kursens hemsida.
På hela kursens hemsida kan du läsa om de metoder som ingår mm.

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång I+CL, VT2006


hela kursens hemsida kan du läsa om vad kursen handlar om!
Längre ned kan du läsa om lärarna, kursplaneringen och laborationerna, terminalsals-bokning och handledare.


Tentan 24/5 är färdigrättad

Se anslagstavlan plan 3 eller "Mina Sidor".

Senaste nytt

Lab4 är färdigrättad. Se ditt resultat i RES. Några behöver komplettera sin labb. Detta måste göras senast 2006-06-07 för att ge bonuspoäng till tentan. Likaså gäller detta datum för betyg 5 - om man behöver komplettera.

Nu finns läsanvisningen upplagd på webben också. (Den finns också i kursPM:et, dvs häftet med Lab1 och Lab2 mm.)

Kursen för I+CL VT2006 började onsdag 25 januari 2006.

Kursen ges läsåret 2005/2006 under period 3 och 4 (dvs VT2006).

Kursen började vecka 4, onsdagen 25 januari 2006 kl 15-17 i sal D1.

Övrigt

Nu finns läsanvisningen upplagd på webben också. (Den finns också i kursPM:et, dvs häftet med Lab1 och Lab2 mm.)

OBS! Vg notera att om man vill ha högsta betyg i kursens slutbetyg måste man ha klarat samtliga laborationer före ordinarie tenta. Mao: för att kunna få femma på kursen måste samtliga laborationer vara godkända senast 24 maj 2006. Onsdag 11/5 var den sista planerade terinalövningen! Extra terminalövning=Handledning & Redovisning har funnit onsd 10/5 och To 18/5 kl 13-15 i sal Brun. Då kan ni få hjälp med och redovisa samtliga kvarvarande

Henrik Holst håller en extra salsövning fredag 21/4 kl 8-10i sal E31. Den handlar om icke-linjära system. Sista salsövningen blir sedan (enligt ordinarie schema) fredag 28/4 kl 8-10, med extentaräkning.

Bonus Lab4M flyttat till To 27/4

Extra terminalsalspass finns onsdag 26/4 kl 13-15. och torsdag 27/4 kl 13-15. Anmälningslistor gäller.

Bonus Lab4S flyttat till Ti 2/5.

Bonus Lab3 flyttat till On 29/3

Efter önskemål har sista datum för redovisning av Lab3 med bonus flyttats till onsdag 29/3. Den skriftliga rapporten läggs till Nada senast kl 17.15 på onsdag 29/3. Det finns några lediga tider kvar (mycket få!) för redovisning av muntliga delen tisd 28/3 och onsd 29/3. Se anmälningslistor i röd sal.

Tryckfel i Lab2

Uppgift 9 och 10:
Förra årets bonusdatum står kvar. Årets datum blir detsamma som för lab4.
Uppgift 8:
Tabellen innehåller felaktigt två rader med y-värden. Endast den nedre raden skulle varit med.
Uppgift 4:
Givna värden är egentligen inte fel, men uppgiften kan bli LÄTTARE att lösa om man antar att punkten C har koordinaterna x=9 och y=29.2 i stället. (Då slipper man räkna med komplexa tal om man använder min-max-metoden. Använder man störningsräkning märks ingen skillnad. (Förutom att det blir lite andra siffror förstås.))

Lab3-lydelse

Lab4-lydelse

Kursinnehåll

Kursen tar upp numeriska metoder för att lösa tekniska problem, inom bl.a. ekonomi och lantmäteri. Kursen lär ut grunderna för att ge förståelse för vilka problem som kan lösas och hur man måste dela upp större problem i mindre delar för att lösa det. För de praktiska tillämpningarna använder vi programmet Matlab för att få tillgång till färdiga rutiner som används i yrkeslivet. De praktiska tillämpningarna är tex räntetak, temperaturfördelning i ett rum, kartritning, grundvattenflödesskattningar, GPS-positionering, optionsprissättning, mäklarprognoser, m.m. inklusive noggrannhetsbedömning av resultatet. En mer generell beskrivning av metoderna kan du bl.a. se på hela kursens hemsida.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Ninni Carlsund och jag sitter i rum nr 1519 på NADA plan 5, ingång Osquars Backe 2, med telefon 790 8193. E-post: ninni@nada.kth.se

Övningsassistenter är:
Grupp 1 Henrik Holst (Epost: <md99-hho@nada.kth.se> )
Grupp 2 Ninni Carlsund (Epost: <ninni@nada.kth.se> )
Grupp 3 Carina Edlund (Epost: <carina@nada.kth.se> )

(Terminalsalshandledare, senast uppdaterad 17 mars 2006).

Undervisning

Kursen ges läsåret 2005/2006 under period 3 och 4 (dvs VT2006).

Första föreläsningen är onsdag 25/1 kl 15-17 i sal D1.
Första övningen är fredag 27/1 kl 10-12 i salarna D32, D34 & D35.
Första datorlaborationen är måndag 30/1 antingen kl 8-10 eller kl 10-12 i salarna Röd+Orange (beroende på vilken grupp man tillhör).

Kursen har en föreläsning, och (oftast) en övning och en terminalövning per läsvecka, med uppehåll för tentaperiod och påsklov sträcker sig kursen från vecka 4 till 17. Kolla gärna med kursplaneringen och KTH:s webb-schema för kurs 2D1210. (Alla 2D1210 tentor är för alla 2D1210-kursomgångar).

Kurskrav

Kraven för godkänd kurs är dels godkänd tentamen (TEN1, 2p), dels godkända laborationer (Lab1-2, 1p och Lab3-4, 1p). Första (ordinarie) tentamenstillfälle är 24 maj 2006.
Kursens laborationer ska vara klara och godkända senast den 1/10 2006. Laborationsmoment som ej är godkända då riskerar att behöva göras om helt nästa gång kursen ges.

Kurslitteratur

Kursbunt

Förutom ovan angivet material ingår kopior av föreläsningsbilder och visst övningsmaterial. Kursbunten kan köpas på Nadas studerandeexpedition för 350kr from 27/1.

Betahandboken är ett tips som referensbok under kursens gång.

Kursuppläggning

Labbtips

Tips på utseende hos skriftlig rapport i Lab 1-3. Lab 4 skall vara mera utförlig! Se kursPM eller tipsen till Lab4!
Andra praktiska labb-tips.
Lite om hur man skriver värden med felgräns
Lite om praktiska Matlab-rutiner

Tips till Lab1, (senast uppdaterad 7 februari 2006).
Tips till Lab2, (senast uppdaterad 20 februari 2006).
Tips till Lab3, (senast uppdaterad 20 mars 2006).
Tips till Lab4, (senast uppdaterad 3 april 2006).
Några filer från kursbiblioteket., (senast uppdaterad 16 februari 2006).

Sista bonusdatum för laborationerna

Observera att den muntliga redovisningen endast kan göras under terminalövningstid, på förbokade tider. Den skriftliga rapporten skall ha lagts postfack på NADA senast ovan angiven dag, kl 17.15.
Några filer från kursbiblioteket., (senast uppdaterad 16 februari 2006).

Texten till GPS-uppgiften (lab2-upg9).
Texten till Newton-Raphson-uppgiften (lab2-upg10).

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 maj 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>