Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för Bio, ht 05


-----

Allmänt

Period: ht 2005

Kursledare: Beatrice Frock

Fyra övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock (Bio3)
       Johannes Hjorth (Bio3)
       Michael Litton (I2)
       Peter Pohl (I2)
Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 121 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

->Antal aktiva registrerade elever: 113

Lab  Ant G  

1   107
2   109  
3a   106
3b   104
4    85

Tentamen 051217 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från Bio och I: 95 tentander, 86 godkända (91%),
och 69 % har betyg 5 eller 4
                     40% har betyg 5.
Betyg: 5  4  3  u
    38  27 21 9

Även 31 äldre elever tenterade, ej inräknade i statistiken. Av dessa blev 15
godkända, varav 1 med betyg 5, 5 med betyg 4, och 9 med betyg 3.

Av årets registrerade elever från Bm2 (SU): 2 tentander,
                      2 godkända, varav 1 med betyg VG


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
___________________________________________________________________
Bio, I, äldre elever från andra linjer och SU elever (sammanlagd):

Lab A:  106  94 %
Lab B:  83  73 %
Klara med alla laborationer: 73%
Tentamen:    76 % (av alla elevkategorier, men nästan 100% av årets
            Bio-03 och I-04 har godkänd tentamen)

Total poängproduktion: 80 % (4p x 113 aktiva elever)
______________________________________________________


-----

Kursanalys

Angående resultat

Kurs 2D1210 gick nu för allra sista gången för Bio3 och halva I2 tillsammans (det här var alltså den enda gången dessa två linjer läste samma Numme kursomgång).
Tentamens- och laborationsresultatet var lysande, precis vad jag hade väntat mig.
Biomatematik (SU) deltog också, med endast tre aktiva elever, och fullgod prestation.

Föreläsningar och övningar var välbesökta.

Kursen hade väldigt många deltagare, fler än vi hade planerat för. Dock gick det bra på övningar och terminalövningar, med lite extra planering och extra inkallade labassistenter. CSC/Nada hade fått information ganska sent om att halva I2 skulle samläsa kursen med Bio3.
Detta medförde att laborationsuppgifterna var delvis mer Bio-inriktade, samt att jag upptäckte nästan av en slump att ordinarie tentamen i Numme kursen skulle kollidera med en annan av I2:s tentor. Jag kontaktade Indek, och problemet löstes genom att en tentamen flyttades. Lyckligtvis var detta i september, hade säkert varit besvärligt närmare tentamensdatumet i december.

Kursenkätens resultat var lite blandat. V.g. se kommentarer nedan. Allmänt önskades flera labtider och labassistenter.

Sammanfattningsvis är jag själv nöjd med kursen, och särskild nöjd över det extraordinära goda resultatet på tentan.

Några elevkommentarer

Det gick för fort på de flesta föreläsningarna. Undantaget var den sista föreläsningen innan repetitionsföreläsningarna. Då förstod man allt och undrade om det vi tidigare gått igenom också hade varit lika enkelt om Beatrice varit mindre stressad.
Föreläsningarna blev allt bättre med tiden. I början var det lite rörigt eftersom ingen av oss var särskild van vid programmering i allmänhet.
Hade varit ännu bättre med fler exempel.. bara formler och sånt är svårt att förstå.
Gärna tydligare text på tavlan, ibland svårt att se, speciellt då man suddar slarvigt och rester finns kvar som kan uppfattas som prickar, streck mm.
Jättebra föreläsningsanteckningar.
Beatrice kan dock undvika att säga att saker är lätta.. man känner sig rätt dum.

Om laborationer:
Alldeles för mycket timmar för så lite poäng!
De tar alldeles för lång tid relativt antalet poäng man får från kursen! Känns oerhört fel att behöva sitta i totalt upp emot 70 h för några labbar som är en liten del av en 4 p kurs. Måste åtgärdas!
Mycket stress för lite bonuspoäng, för få labbtillfällen, för få handledare.
Arbete i grupp är dåligt.
Väldigt stor skillnad på handledarna, vissa är bra, andra är relativt opedagogiska.
Intressant med en lab som anknyter till de tidigare.

Om den nya kursboken (interimistisk utgåva av P.Pohls "Grundkurs i Numeriska metoder"):
Inte mycket till bok när den sitter ihop med papperklämmor! Skulle föredra en bok på engelska av högre kvalitet.
Jag har bara använt den äldre kursboken..
Jag ångrar att jag köpte den. Den känns inte relevant.
Svårläst.
Mycket prat om lätta saker och mindre information om det som var nytt.

Allmänt om kursen:

Bra med sammanfattande föreläsnings-handouts. (Stort plus för dubbelsidig kopiering). Bra med tips till laborationerna.
Bra kurs, lagom svårighetsgrad.
En av de roligaste kurserna!
Intressant ämne.
Bra med genomgång av kod på föreläsningar och i stort ganska bra labbar.
Jag har lärt mig lite matlab och det kan vara bra till kommande kurser.
Bra och kul kurs. Användbart. Annorlunda jämfört med traditionell matte, en bra blandning och sammanfattning av matte- och programmeringskunskaperna.
Rolig kurs :)
Det är lite mysigt på Nada på söndagkvällar vid 23.30-tiden...
Kul innehåll!
Det känns som ett viktigt ämne för alla som ska mäta och beräkna något och det riskerar ju vi att göra.

/Beatrice

^ Upp till Numme Bio-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 januari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>