Nada

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång Bio & I


Kursen samläses med kursen Numeriska metoder, grundkurs, kurskod BT1010, på biomatematiklinjens årskurs 2 på SU.
Denna kurs ger 4 poäng på KTH, men 5 poäng på SU (för BM-linjen ingår ytterligare en obligatorisk laboration, Lab 5). För mer information, v.g. se kursprogrammet (länk nedan).

Allmänt om kursen

Numeriska metoder är approximativa metoder för att lösa matematiska problem. I denna kurs behandlar vi de grundläggande numeriska metoderna som en civilingenjör bör kunna använda för att lösa teknisk- vetenskapliga problem. Laborationerna bygger på praktiska problem som är av intresse för Bio teknologer, eller biomatematiker. MATLAB är det datorverktyg som används i våra grundkurser i numeriska metoder. Det är ett matematikprogram som är mycket väl lämpad för behandling av större tillämpningar.

Prestationsstatistik-En kortfattad kursanalys och sammanställning av lab- och tentamensresultat.

Senaste nytt

Här kommer att visas information om ev schemaändringar eller annat som berör kursen.

Tentamen

lör 17/12, kl 10-13.

Salar för 2D1210/BT1010: Q31-36.
Salar för 2D1214: Q11-15, Q21-25.
Reservsalar: L41-43 (i första hand till 21D1210/BT1010).

Omtentamen: ons 24/5, kl 10-13 (preliminärt datum, salar meddelas senare).

Kursutvärderingsblankett

V.g. se längre ner på denna sida! En elektronisk kursutvärderingsblankett kan nu klickas fram och bearbetas. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna. Konstruktiva kommentarer och synpunkter tas gärna emot.
/Beatrice

Lab 3

Ingen förlängning av bonustiden för Lab 3 (det har varit en del diskussion om den muntliga delen). Alla bör hinna redovisa i tid, och flera redan har redovisat under vecka 44. Dessutom ger den muntliga delen bara 0.5p, och den skriftliga max 0.5p. Både delar ska alltså fortfarande redovisas senast den 16/11 (den skriftliga delen lämnas in på plan 2, som tidigare).
Däremot har Johannes möjlighet att ta emot flera redovisningar under v.45, dvs ett rimligt antal. Kom gärna överens med honom, helst ska han samla ihop intresserade elever i någon ledig terminalsal under 1 eller 2 timmar.
För att inte tappa bonuspoäng, kom ihåg att integrander bör plottas, och en noggrannhetskontroll alltid utföras med variation av steglängd eller tolerans. Vidare, det är obligatoriskt att variera parametern C i den sista deluppgiften.
Lab 4 är mer omfattande än Lab 3, och jag rekommenderar att ni börjar så snart som möjligt, för att hinna.
Extra terminalövningar för arbete med Lab 4: tors 1 dec, kl 10-12 (sal röd) + kl 16-18 (sal orange, ändrat från röd). Dessa tider syns ej i schemat för I2 (de är egentligen avsedda för SU elever, som kör Lab 5), men givetvis är ALLA välkomna, i mån av plats!

/Beatrice

Lab 2

I sista deluppgiften (4) av Lab 2 bör man använda experimentell störningsräkning, på ett effektivt sätt: Totala felet
Etot=abs(psi(y=1, Pet+0.05,Da)-referensvärdet) + abs(psi(y=1, Pet,Da+0.02)-referensvärdet)
och helst inte maxmin metoden (instängning). Klassisk instängning innebär att man löser problemet med de 4 kombinationerna av värden Pet+0.05, Pet-0.05,Da+0.02,Da-0.05 men absolut inte (som några har gjort) med en slinga som steger igenom hela Pet och Da intervallen, med pyttesmå steg. Detta accepteras i Lab 2, men är ineffektivt och ger avdrag på tentor! Även ett icke-linjärt problem som detta kan ju betraktas som linjärt på ett litet intervall (lokal linearisering), och svaret blir väsentligt detsamma. Har du redan gjort på detta sätt behöver du således INTE programmera om och lämna in på nytt, men du har kanske inte riktigt förstått felmekanismen. Inget avdrag alltså för ineffektivitet i Lab 2, men fundera gärna på hur den effektiva metoden skulle implementeras i stället.
/Beatrice

Salsändringar

Föreläsningen den 26/10 kl 10-12 flyttas till sal B3 (från FR4, Alba Nova).
Föreläsningen den 2 nov kl 8-10 flyttas till sal B2 (från sal M1).


Grupp 1 (Beatrice) har salsövning i D34 i.s.f. M24 ons 2/11, kl 13-15.
Grupp 2 (Johannes) har salsövning i sal Simplex (plan 4, D-byggnad) i.s.f. M31 ons 2/11, kl 13-15.

Grupp 1 och 2 byter till B23, B24 (från M32, M33) övn. den 16/11, kl 10-12.

Terminalövning tor 1/12, 16-18, byter från röd till orange sal (ingen ändring kl 10-12, fortfarande röd sal).

Nya K-tal: Lista över K-tal ur nya boken som räknas från och med övning 4.

Regnbågslinje

Gästföreläsning: tid meddelas senare.

Registrering på kursen

Kursanmälan. Alla som följer kursen måste registrera sig. Detta kan göras här, eller under Unix med kommandot "res checkin numbio05".
SU elever (BM2) ska dock inte registrera sig här via hemsidan, utan endast under Unix, med kommandot "res checkin sunumbm05".

Kursutvärdering

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Lärare

Kursledare och föreläsare är Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se) som sitter i rum 4420 på NADA, Osquars Backe 2 eller Lindstedtsvägen 3, plan 4. Telefon 790 6417.

Övningsledare:

BM2 fördelar sig över grupperna enligt önskemål.

Kursbiblioteket

Filer till kursen

Spara de filer som du behöver. Samma filer finns även under UNIX, där kursbiblioteket heter /info/numbio04/mfiler (se laborationshäftet).

Aktuell information om kursen

Kursprogram med information om sista datum för laborationerna.

Läsanvisningar till nya boken för Numme GKI.
Läsanvisningar, gamla boken.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 januari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>