Nada

2D1210, Numeriska metoder, grundkurs I, för K2

-----

Detta krävs av den skriftliga rapporten i Lab 1-3

 1. Kursens namn (Numme GKI för K2) och labbens nummer
 2. Övningsassistentens (och/eller kursledarens) namn
 3. Era egna namn (ni två i gruppen)
 4. Eventuell förbehandling
 5. Matlabprogrammet (dvs alla de kommandon som behövs för uppgiften)
 6. Resultatet av körningen (dagboken och ev plottar)
 7. Slutsatserna
Om ni vill får ni hemskt gärna redigera ihop alltihop till en fil (sparar papper - bra för både träden och oss assar som skall bära hem alltihop för att rätta rapporten). Denna hopfixade fil kallar vi assar oftast ändå "dagboksfil" fastän den inte kommer direkt från kommandot diary.

OBS! Notera att detta inte betyder att man från början skall göra en dagboksfil utan att man när man skall göra den slutliga rapporten som skall lämnas in sätter ihop alla sina små dagboksfiler och Matlab-program till en fil.

Graferna går inte att få in i denna fil utan dessa tas ut på separat papper.
-----

Exempel

Antag att uppgiften var följande:

Uppgift 157

Man vet att x är dubbelt så stor som y samt att skillnaden mellan x och y är tre. Vad är x och y?

Då skulle den skriftliga rapporten kunna se ut som:

-----
Till Ninni

Ludde Luddeson, L99, 820101-0001, L99_LUD
Lisa Larsson, L99, 790101-0001, L99_LAR

Uppgift 157

 x=2y      blir                   x-2y=0
 |x-y|=3    blir eftersom x är större än y      x-y=3

Programmet uppg1.m:

A=[1 -2; 1 -1]
b=[0 3]'
c=A\b

ger utskriften:

 A =
    1 -2
    1 -1

 b =
    0
    3

 c =
    6
    3

Slutsats: Alltså är x=6 och y=3.
-----

OBS! Man behöver inte skriva ut alla mellanresultat. Hade det varit semikolon efter tilldelningarna av A och b hade det varit lika bra.

^ Upp till Kursomgångens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 oktober 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>