Nada

^ Upp till kursens hemsida.
På hela kursens hemsida kan du läsa om de metoder som ingår mm.

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång KL, HT2004


hela kursens hemsida kan du läsa om vad kursen handlar om!
Längre ned kan du läsa om lärarna, kursplaneringen och laborationerna, terminalsals-bokning och handledare.


Kursanalys för omgången 04/05

Resultatet från tentamen 2005-03-09 är anslaget

Fel i KTH:s schema tisd 22 feb

Kursen har ingen föreläsning 11, så det är ingen föreläsning tisdag 22 februari kl 8-10. Det kommer att vara en räknestuga tisdag 22 februari kl 10-12 i sal E31 (men inte övning, som KTH:s schema anger). Räknestuga innebär möjligheter att få svar på frågor, hjälp med räkneexempel mm, men ingen planerad genomgång på tavlan.

Kursinnehåll

Kursen tar upp numeriska metoder för att lösa tekniska problem. Kursen lär ut grunderna för att ge förståelse för vilka problem som kan lösas och hur man måste dela upp större problem i mindre delar för att lösa det. För de praktiska tillämpningarna använder vi programmet Matlab för att få tillgång till färdiga rutiner som används i yrkeslivet. De praktiska tillämpningarna är tex lösningskoncentrationer, temperaturfördelning i ett rum, grundvattenflödesskattningar och noggrannhetsbedömning i en GPS-beräkning. En mer generell beskrivning av metoderna kan du bl.a. se på hela kursens hemsida. Vad som planeras att gås igenom på respektive undervisningstillfälle kan du se i kursplanen som också finns med i kurslitteraturen/kursbunten.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Ninni Carlsund och jag sitter i rum nr 4420 på NADA plan 4, ingång Osquars Backe 2, med telefon 790 6417. Säkrast nås jag via Email: ninni@nada.kth.se

Övningsassistenter är:
Grupp 1 Ninni Carlsund (Epost: <ninni@nada.kth.se> )
Grupp 2 Örjan Svensson (Epost: <osv@nada.kth.se> )

(Terminalsalshandledare, senast uppdaterad 8 februari 2005).

Undervisning

Kursen ges läsåret 2004/2005 under period 2 och 3 (dvs HT2004+VT2005).

Kursen börjar vecka 44, måndagen 25 oktober 2004. Första föreläsningen är kl 8-10 i sal L1.

Utdrag ur KTH:s webb-schema.

Kursen har en föreläsning, och (oftast) en övning och en terminalövning per läsvecka, sammanlagt 10 veckor. Kolla gärna med kursplaneringen och KTH:s schema för K2.

OBS! Ingen undervisning i salarna L41, L42 och L43

KTH har råkat boka 5 salar till 2 övningsgrupper - de tre minsta är därför avbokade.

Vi kommer att jobba i NADA:s datorsalar på plan 4 så du bör ha ett aktivt konto och passerkort i god tid till första terminalövningen. Om du får problem med ditt konto eller passerkort till terminalsalarna bör du vända dig till Delfi, NADA plan 2 , Osquars Backe 2.

Kurskrav

Kraven för godkänd kurs är dels godkänd tentamen (TEN1, 2p), dels godkända laborationer (Lab1-2, 1p och Lab3-4, 1p). Första (ordinarie) tentamenstillfälle är i mars 2005. Omtentatillfällen är i påskperioden 2005 och i maj 2005 (egentligen ordinarietenta för I och CL) och i augustiperioden 2005.
Kursens laborationer ska vara klara och godkända senast den 1/5 2005. Laborationsmoment som ej är godkända då riskerar att behöva göras om helt nästa gång kursen ges.

Kurslitteratur

Kursbunt

Förutom ovan angivet material ingår kopior av föreläsningsbilder och visst övningsmaterial. Kursbunten kan köpas på Nadas studerandeexpedition för 250kr from 25/10.

Betahandboken är ett tips som referensbok under kursens gång.

Kursuppläggning

Labbtips

Tips på utseende hos skriftlig rapport i Lab 1-3. Lab 4 skall vara mera utförlig! Se kursPM eller tipsen till Lab4!
Andra praktiska labb-tips.
Lite om hur man skriver värden med felgräns
Lite om praktiska Matlab-rutiner

Tips till Lab1, (senast uppdaterad 27 oktober 2004).
Tips till Lab2, (senast uppdaterad 27 oktober 2004).
Tips till Lab3, (senast uppdaterad ????-??-??).
Tips till Lab4, (senast uppdaterad ????-??-??).
Några filer från kursbiblioteket., (senast uppdaterad 27 oktober 2004).

Sista bonusdatum för laborationerna

Observera att den muntliga redovisningen endast kan göras under terminalövningstid (för Lab3 gäller speciella förbokade tider). Den skriftliga rapporten skall ha lagts postfack på NADA senast ovan angiven dag, kl 17.15.

Bonustiderna är tänkta att vara rätt väl tilltagna. Om ni har problem att hinna redovisa labbarna i tid för bonus ligger ni efter.

Frågor om laborationerna

I första hand bör du fråga under de schemalagda terminalövningarna.
(Terminalsalshandledare, senast uppdaterad 8 februari 2005).

Övrig tid kan du prova med NADAs allmänna terminalsalshandledare i "glasburen" mellan gul och grön sal. De är till för hela NADA och kan svara på allmänna dator- och nummefrågor men oftast inget kursspecifikt. Om du får problem med ditt konto eller passerkort till terminalsalarna bör du vända dig till Delfi, NADA plan 2 , Osquars Backe 2.

Några filer i urval från kursbiblioteket. Salarna vi brukar vara i på plan 4 är Röd och Orange. Våra bokade tider är dessa., senast uppdaterad 8 februari 2005.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 oktober 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>