Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för K2+L2


-----

Redovisningen av Lab3

De uppgifter som är markerade med R-S skall redovisas med en skriftlig rapport på samma sätt som i Lab2.

De uppgifter som är markerade med R-M skall redovisas vid en muntlig genomgång/miniseminarium, till vilken ni bokar tid genom att anmäla er på listorna som sitter på anslagstavlan utanför blå sal, precis innanför dörren till korridoren utanför terminalsalarna. Det kommer att finnas listor för i första hand under de schemalagda terminalövningarna, men även några extratider, fra onsdag och torsdag eftermiddag.

Man kan bara redovisa om man bokat in sig på en tid på en lista. Dessa listor bör bokas 'sekvensiellt', dvs om listan har tider 16-20, ett antal personer har anmält sig 16.00-17.30 så kan inte en ensam grupp kräva att redovisa 19.45-20.00. Vid dylika 'hål' i bokningslistorna kan ni uppmanas att boka om! Ni uppmanas också att hellre fylla en lista än att boka parallellt (dvs om två grupper vill redovisa kring 18-19; boka då helst 18.15 & 18.30 i sammal lista (kolumn) hellre än två olika listor, båda kl 18.15).

Själva miniseminariet

Vid redovisningen/seminariet skall ni själva berätta vad och hur ni gjort för att lösa de uppgifter som är markerade med M, utan att åhöraren/läraren behöver ställa en massa frågor, så som man skulle redovisa en projektuppgift för sin chef eller sina kollegor på jobbet.

Vid denna genomgång sitter ni inte vid terminalen utan i ett grupprum eller kanske en soffgrupp. Då ni inte säkert har tillgång till en "svart tavla"/"whiteboard" så måste de utskrifter ni vill visa vara utskrivna på papper. OH-material behövs således ej. Vid genomgången kommer ni att vara ni två i labbgruppen och en lärare/åhörare. Se även informationen i kursprogrammet sidan 6.

Det är alltså inte tänkt att ni skall ha med en lång rapport för läraren att läsa utan de papper ni har med er är framför allt grafer, men också program och resultat. Ni berättar sedan vad ni har gjort. Ni förklarar vad graferna visar. Ni kan också peka på intressanta saker i era program. Tänk efter vad ni själva skulle vilja få höra!

Kunskapsnivån hos åhöraren (läraren) antas vara att han/hon är rätt bekant med numeriska metoder och Matlab men kan inga detaljer om just era uppgifter. Med detta menas att ni behöver tex inte förklara hur Eulers metod går till i allmänhet men däremot om ni behövt skriva om just er diffekvation för att Eulers metod skall passa. Det är ju uppgiftsberoende. Likså, om en integral i en uppgift har krävt förbehandling, hur insåg ni det och vilken förbehandling gjorde ni?

Båda skall kunna redovisa alla uppgifterna "ensam", dvs båda skall kunna allt i laborationen. Fördela ändock presenterandet av labben vettigt mellan er. Redovisningen skall ta högst 15 minuter - det är rätt kort om tid. Ni måste därför ha förberett vad ni vill säga på varje uppgift för att inte dra över tiden. Är man väl förberedd hinner man gott!

Till sist: Om ni inte blir godkända vid den muntliga genomgången så kan ni, om ni är ute i god tid före sista bonus, hinna komplettera vid ett nytt tillfälle. Om ni blir underkända finns alltså ingen självklar rätt att få komplettera före bonustiden (även om det oftast går!)

Tänk på tiden!!!

Redovisningen får ta 15 minuter. Detta ger mindre än 4 minuter per uppgift! Det är (som alltid här i världen) ont om tid! Om ni inte är klara efter femton minuter, även om ni kan hela labben, finns två alternativ: Ni blir underkända pga tidsöverdrag (2 personer blir sura) eller ni sinkar schemat för hela kvällen! (>>2 personer blir sura!)

Exempel

Det frågas efter antalet möss och katter vid flera tillfällen för de två systemen. Dessa värden kan redovisas på olika sätt:

Variant ett:
Vid t=300 dagar så var antalet katter, blädder..., blädder,... 45, det var nog katterna, tror jag, eller... Och här har vi mössen, de är visst 12. Och sen skulle vi ha T=1500 dagar, blädder, blädder, leta, leta ..... Nej, ojj, nu hittade vi! De där värdena vi hade nyss var visst för T=1 månad, för här står ju T=300, eller vänta lite, det där var nog...

Variant två:
Här är en tabell över de sökta värdena

  TID    KATTER  MöSS  | KATTER  MöSS
 40 dagar   12   34  |  13   24
 275 dagar   45   56  |  35   46
1000 dagar   78   90  |  57   68
        (ursprunglig    (modernare
         ekvation)     ekvation)
Där ser vi att ... Obs! Siffror är inte korrekta... ;-)
(OBS! Ni behöver alltså inte ha gjort en dylik tabell autmatiskt med datorn, ni får gärna skriva den för hand och ta värdena från olika stället i er datorutskrift - OM ni nu vill göra en tabell.)

En annan sak som tar mycket tid är om ni inte har papperen förberedda i handen när ni kommer utan skall leta i väskan/pärmen efter dem, och sedan behöver ni en penna, och så var visst papperen i fel ordning...

För en dåligt förberedd grupp är det OMÖJLIGT att hinna redovisa på 15 minuter.

För en väl förberedd grupp är 15 minuter rätt långt. En av de bästa redovisningarna jag hört tog ca 7 minuter. (Den var alltså bra för att den var tydlig och lätt att förstå. Den tog upp det som var intressant med uppgifterna och hade bra kommentarer och slutsatser. Några frågor hann vi med också. Sedan fanns det inget mer att fråga om, allt var solklart. Dessutom gick det på bara 7 minuter.)

Jag har hört många bra som utnyttjat alla sina 15 minuter också!

Lycka till!

^ Upp till Kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 januari 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>