Nada

Numeriska metoder, grundkurs I, för I2+CL2

Att göra saker bekvämt för sig

-----

Jobba i rätt katalog

När ni precis loggat in, glöm inte att gå ner till underkatalogen numk04 Det gör ni med
cd numicl05
Annars kan inte er labbkompis komma åt filerna.

Om ni dessutom skapat en underkatalog till, tex Lab1, så skall ni förstås gå vidare till den. Detta gäller både Terminal-, Matlab- och Emacs-fönstren.
-----

Praktisk programmering

De flesta program som används i boken NAM finns i kursbiblioteket. Det är mao lämpligt att titta där efter program att utgå från när ni skall skriva egna. Att kopiera filen newton.m från kursbiblioteket och lägga den hos sig själv med namnet newton1.m gör man med kommandot
cp /info/numicl05/mfiler/newton.m newton1.m
Sedan kan ni göra vad ni vill med er kopia.

-----

Praktisk dagbok

Praktiskt är att samla allt om en uppgift på en fil. Ett praktiskt sätt är att när man gjort Matlab-programmet färdigt göra detta med diary.

Antag att alla resultat man behöver fås då man kör programmet uppg.m. En bra dagbok fås då med kommandona

diary uppg.d
type uppg.m
uppg
diary off

På filen uppg.d finns då dels hur själva Matlabprogrammet ser ut, dels resultatet av körningen. Du kan sedan gå in i Emacs och försköna och eller förklara lite till. Skriver du dit eventuell förbehandling och slutsatser är den skriftliga rapporten för Lab 1-3 klar. (se mer i Tips på utseende hos skriftlig rapport i Lab 1-3).

Graferna kan ni inte stoppa in i dagboken. Dessa tas ut på separat papper.

Undvik att spara alla uppgifterna i en dagbok - om då en uppgift visar sig vara felaktig måste ni göra om alltihop. På samma sätt gäller att om ni råkar radera en fil så är hela labben borta i stället för 'bara' en uppgift.
-----

Hur man får ut grafen på papper

Genom kommandot
print
i Matlab-fönstret. Skrivaren blir automatiskt den som står i den sal du sitter i. Om du trots allt vill välja en annan kan du ange det med
print -Pyellow
om du vill ha gul skrivare. Glöm inte att före utskriften ha satt dit rubrik och axel-beteckningar.

VARNING!!! VARNING!!! VARNING!!!

Ett tyvärr mycket effektivt sätt att radera sitt matlab-program är att i matlab-fönstret ge kommandot
print prog.m
Detta kommando betyder "spara PostScript-instruktioner för att rita grafikfönstret på filen prog.m". Om filen prog.m redan finns raderas den först. Om man efter detta kommando sedan försöker skriva ut filen på skrivaren så får man ut grafikfönstrets kurva på papper!

Om man prompt vill skriva ut sitt matlab-program från matlab-fönstret måste kommandot inledas med ett utropstecken:
! print prog.m
Glömmer man utropstecknet har man raderat sitt program! Jag (Ninni) rekommenderar därför i stället metoden nedan!

Undvik oavsiktlig radering av m-filen

Genom att helt enkelt inte göra utskrifter av matlab-program från matlab. Gör utskrifterna från Terminalfönstret! Om du inte har något terminalfönster, öppna ett! Terminalfönstret används till just utskrifter av matlab-program (med mera). Kommandot i terminalfönstret är print prog.m
-----

Hur öppnar man ett nytt terminalfönster?

På samma sätt som du startar Netscape(WWW): Ställ musen någonstans på den grå bakgrunden. Håll nere högra musknappen. Då kommer det upp en meny. Drag ned musen till "Terminal" och släpp upp knappen. Vänta en liten stund (normalt mindre än en halv minut) och sedan öppnas det nya terminalfönstret. (Jag (Ninni) brukar göra det så litet att det passar in i "hålet" nere till vänster på skärmen, under matlab och bredvid Emacs-fönstret).

Om du kör Matlab i någon underkatalog (dvs du har gjort cd i Matlab-fönstret) så skall du göra samma sak i det nya terminalfönstret.
-----

Till sist

När/medan ni väntar på att redovisa: Läs igenom uppgiften en gång till! Kontrollera att ni gjort allt och att ni har det färdigt mer er! Om ni har tappat bort eller glömt en eller flera små deluppgifter vid redovisningen blir ni underkända. Redovisar ni under sista tillfället är det då väldigt svårt att hinna komplettera om något saknas.
-----

^ Upp till Kursomgångens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 februari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>