Nada

^ Upp till kursens hemsida.
På hela kursens hemsida kan du läsa om de metoder som ingår mm.

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång I+CL, VT2005


hela kursens hemsida kan du läsa om vad kursen handlar om!
Längre ned kan du läsa om lärarna, kursplaneringen och laborationerna, terminalsals-bokning och handledare, samt övningssalsbokningar.


Kursanalys för omgången 04/05

Sista bonus Lab4S tisdag 17/5 kl 17:15

Bland Quarnevalsdeltagarna har det gått ett rykte att bonus för Lab4 skriftlig del flyttats. Eftersom detta rykte varit så starkt så bifaller jag detta önskemål: Sista inlämning för Lab4 skriftlig del för bonus flyttas till tisdagen 17/5 kl 17:15 (för alla!).

Anmälningslistor till Lab4M fredag 13/5 kl 08-10

Anmälningslistor till muntliga delen av Lab4 sitter på anslagstavlan utanför blå sal.

Inte tryckfel i Lab4 uppgift 2

Förtydligande: Uppgift 2 får göras helt med dator och huvudtänkande. I a-uppgiften skall man planera sitt datorprogram, i b-uppgiften skall man skriva det. Det behövs alltså inga handRÄKNINGAR i uppgift 2 (handräkningarna gör man i uppgift 1).

Fel i KTH:s schema

Onsdag 20/4 kl 10-12 har vi övning i L43, L44 och L51.

Onsdag 27/4 kl 15-17 har vi övning i föreläsningssal E1 (i stället för E31-34). Behandlar ickelinjära system.

Onsdag 4/5 kl 15-17 har vi övning i salarna E2 och E31. Extentaräkning.

Extra terminalövning Onsdag 11/5 kl 10-12 i sal röd+orange.

Extra terminalövning Fredag 13/5 kl 08-10 i sal orange+brun.

Sista föreläsningen Onsdag 18 maj kl 10-12 i sal K1.

Detta skulle ge "sista bonusdatum" för Lab4 fredag 13/5. Alla kursdeltagare kan dock inte räkna med att kunna redovisa den muntliga delen på fredagen! Redovisa åtminstone ett par uppgifter på onsdagen!!!

Glöm å andra sidan inte bort Quarnevalsbyggandet!


Lab4-lydelse

Förtydligande: Uppgift 2 får göras helt med dator! Texten om "deluppgift a för hand" menar att man skall PLANERA det datorprogram man sedan skriver i b-uppgiften. (I uppgift a skall man förklara och ange vissa saker.)

Ett tryckfel hittat (rättat i länken ovan 2005-april-26): I sista delfrågan i uppgift 6 skall man multiplicera en ekvation med 5. Då skall samtliga termer multipliceras med 5 (i gamla versionen multiplicerades en av termerna med 2).


Lab3-lydelse

Ett tryckfel hittat (rättat i länken ovan 2005-april-08): Sista delfrågan i extrauppgiften 1f skall gälla polynomets värde i x=18. (Det stod x=11 tidigare, men detta värde efterfrågades redan i upppgift 1e).


Kursen för I+CL VT2005 började 24 januari 2005.

Första föreläsningen är Måndag 24/1 kl 8-10 i sal F1.
Första övningen är Onsdag 26/1 kl 15-17 i salarna E-xx.
Första datorlaborationen är antingen Torsdag 27/1 kl 10-12 eller Fredag 28/1 kl 8-10 i salarna Röd+Orange (beroende på vilken grupp man tillhör).

Notera att flera kursomgångar av denna kurs ges samtidigt (tex en omgång för Kemiteknik, K2).
Från och med vecka 9 är all schemalagd undervisning I2+CL2-kursen!

Utdrag ur KTH:s webb-schema. (Tentorna är för alla 2D1210-kursomgångar).

Kursinnehåll

Kursen tar upp numeriska metoder för att lösa tekniska problem, inom bl.a. ekonomi och lantmäteri. Kursen lär ut grunderna för att ge förståelse för vilka problem som kan lösas och hur man måste dela upp större problem i mindre delar för att lösa det. För de praktiska tillämpningarna använder vi programmet Matlab för att få tillgång till färdiga rutiner som används i yrkeslivet. De praktiska tillämpningarna är tex räntetak, temperaturfördelning i ett rum, kartritning, grundvattenflödesskattningar och noggrannhetsbedömning i en GPS-beräkning. En mer generell beskrivning av metoderna kan du bl.a. se på hela kursens hemsida.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Ninni Carlsund och jag sitter i rum nr 4420 på NADA plan 4, ingång Osquars Backe 2, med telefon 790 6417. Säkrast nås jag via Email: ninni@nada.kth.se

Övningsassistenter är:
Grupp 1 Ninni Carlsund (Epost: <ninni@nada.kth.se> )
Grupp 2 Christer Johansson (Epost: <jnc@nada.kth.se> )
Grupp 3 Eriks Sundelöf (Epost: <eriks@nada.kth.se> )
Grupp 4 Joakim Möller (Epost: <jmoller@nada.kth.se> )

From läsperiod 4 är vi dock bara tre övningsgrupper (1-3).

(Terminalsalshandledare, senast uppdaterad 28 februari 2005).

Undervisning

Kursen ges läsåret 2004/2005 under period 3 och 4 (dvs VT2005).

Kursen börjar vecka 4, måndagen 24 januari 2005.

Kursen har en föreläsning, och (oftast) en övning och en terminalövning per läsvecka, sammanlagt 10 veckor. Kolla gärna med kursplaneringen och Utdrag ur KTH:s webb-schema.

Kurskrav

Kraven för godkänd kurs är dels godkänd tentamen (TEN1, 2p), dels godkända laborationer (Lab1-2, 1p och Lab3-4, 1p). Första (ordinarie) tentamenstillfälle är i maj 2005. Omtentatillfälle är i augustiperioden 2005.
Kursens laborationer ska vara klara och godkända senast den 1/10 2005. Laborationsmoment som ej är godkända då riskerar att behöva göras om helt nästa gång kursen ges.

Kurslitteratur

Kursbunt

Förutom ovan angivet material ingår kopior av föreläsningsbilder och visst övningsmaterial. Kursbunten kan köpas på Nadas studerandeexpedition för 250kr from 25/1.

Betahandboken är ett tips som referensbok under kursens gång.

Kurskrav

Kraven för godkänd kurs är dels godkänd tentamen (TEN1, 2p), dels godkända laborationer (Lab1-2, 1p och Lab3-4, 1p). Första (ordinarie) tentamenstillfälle är i maj 2005. Första omtentatillfälle är i augustiperioden 2005.
Kursens laborationer ska vara klara och godkända senast den 1/10 2005. Laborationsmoment som ej är godkända då riskerar att behöva göras om helt nästa gång kursen ges.

Kursuppläggning

Labbtips

Tips på utseende hos skriftlig rapport i Lab 1-3. Lab 4 skall vara mera utförlig! Se kursPM eller tipsen till Lab4!
Andra praktiska labb-tips.
Lite om hur man skriver värden med felgräns
Lite om praktiska Matlab-rutiner

Tips till Lab1, (senast uppdaterad 23 februari 2005).
Tips till Lab2, (senast uppdaterad 23 februari 2005).
Tips till Lab3, (senast uppdaterad 23 februari 2005).
Tips till Lab4, (senast uppdaterad 23 februari 2005).
Några filer från kursbiblioteket., (senast uppdaterad 1 februari 2005).

Sista bonusdatum för laborationerna

Observera att den muntliga redovisningen endast kan göras under terminalövningstid (för Lab3 gäller speciella förbokade tider). Den skriftliga rapporten skall ha lagts postfack på NADA senast ovan angiven dag, kl 17.15.
Några filer från kursbiblioteket., (senast uppdaterad 1 februari 2005).

Texten till GPS-uppgiften (lab2-upg9).
Texten till Newton-Raphson-uppgiften (lab2-upg10).

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 oktober 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>