Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för Bio, ht 04


-----

Allmänt

Period: ht 2004

Kursledare: Beatrice Frock

Två övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Johannes Hjorth

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 95 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

->Antal aktiva registrerade elever: 85

Antal aktiva registrerade Bio-elever: 58 (tillkommer antal aktiva Biomatematik(SU)-elever : 3)

Bio-elever:

Lab  Ant G  

1   56
2   54   
3a   48
3b   48
4   49

Tentamen 041218 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från Bio: 46 tentander, 70 % har betyg 5 eller 4
                     35% har betyg 5.
Betyg: 5  4  3  u
    16  16 8  6

Av årets registrerade elever från Bm2 (SU): 3 tentander,
                      3 godkända, varav 1 med betyg VG

Tentamen 050115

6 tentander från Bio3, och 5 godkända, varav 2 med betyg 4


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
___________________________________________________________________
Bio, äldre elever från andra linjer och SU elever (sammanlagd):

Lab A:  77  91 %
Lab B:  58  68 %
Klara med alla laborationer: 68%
Tentamen:    60 % (av alla elevkategorier, men nästan 100% av årets
            Bio-02 har godkänd tentamen)

Total poängproduktion: 70 % (4p x 85 aktiva elever)
______________________________________________________


-----

Kursanalys

Angående resultat

Denna kursomgång är den näst-sista i nuvarande form för 2D1210, Numme gkI för Bio3. Därför var det fler än vanligt äldre studenter, samt deltagare från andra linjer än Bio och SU-BM2.

Tentamenresultatet för Bio är klart lysande! Även Biomatematik (SU) har presterat bra.

Bio-linjen beredde en egen kursenkät mot slutet av kursen. Resultatet var positivt. 43 % gav helhetsbetyg "Bra" eller "Mycket bra" (tyvärr gav ingen betyget "Utbildning i världsklass"!). 50 % godkände kursen, och 7 % skrev underkänd.

Föreläsningar och övningar var välbesökta.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med kursen, och särskild nöjd över det extraordinära goda resultatet på tentan.

Några kommentarer från elevernas egen kursenkät:
Repetitionsföreläsningarna är en bra idé.
Föreläsningarna och övningarna hänger ihop.
Labbarna tar för mycket tid i förhållande till de bonus. och studiepoäng de ger.
Lab-assarna kan vara bättre förberedda.
Fler tal kan räknas på föreläsningarna.
Den allmänna handledningen fungerar inte nu utan kan förbättras, ibland är det ingen där.

/Beatrice

^ Upp till Numme Bio-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 september 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>