Nada

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång Bio


Kursen samläses med kursen Numeriska metoder, grundkurs, kurskod BT1010, på biomatematiklinjens årskurs 2 på SU.
Denna kurs ger 4 poäng på KTH, men 5 poäng på SU (för BM-linjen ingår ytterligare en obligatorisk laboration, Lab 5). För mer information, v.g. se kursprogrammet (länk nedan).

Allmänt om kursen

Numeriska metoder är approximativa metoder för att lösa matematiska problem. I denna kurs behandlar vi de grundläggande numeriska metoderna som en civilingenjör bör kunna använda för att lösa teknisk- vetenskapliga problem. Laborationerna bygger på praktiska problem som är av intresse för Bio teknologer, eller biomatematiker. MATLAB är det datorverktyg som används i våra grundkurser i numeriska metoder. Det är ett matematikprogram som är mycket väl lämpad för behandling av större tillämpningar.

Prestationsstatistik-En kortfattad kursanalys och sammanställning av lab- och tentamensresultat.

Nu är kursen slut, men här följer en del information som är riktad till er som har Lab 4 kvar att utföra.

Senaste nytt

Lab 4, nr. 4, Deluppgift 2:

Har du fått problem med komplexa tal då Peclettalet=10? Någon grupp har meddelat detta. Använd i så fall intervallet 5<=Pet<=9 i stället för 10 (i denna deluppgift)!

Regnbågslinje

Lab 4: Finita differensmetoden

Tips till er som har valt finita differensmetoden (bandmatrismetoden) för att lösa randvärdesproblemet:

Om intervallets ändpunkter betecknas y_0=0 och y_N=1 (med N-1 inre punkter), så ger diskretisering av d.e. (med centraldifferensapproximationer) N-1 ekvationer för de N+1 obekanta psi_0 till psi_N.

Två till ekvationer erhålls genom att diskretisera de två randvillkoren i punkten y_0 och y_N.

Användbara formler (2:a ordnings approximation):

dpsi/dy(y_0)=(-psi_2+4*psi_1-3*psi_0)/(2h)
och
dpsi/dy(y_N)=(3*psi_N-4*psi_(N-1)+psi_(N-2))/(2h)

Regnbågslinje

Tentasalar

Tentamen Numme gkI lör den 18/12, kl 9-12.
Salar: Q21-Q25 samt Q31-Q32 i första hand.

Kolla alltid med KTH:s tentamensschema på nätet (schemageneratorn TimeEdit), ifall det har blivit några sena salsändringar !

Extra salar (där 2D1214 tenterar samma tid): Q33-Q36.

Kontrollera att du har fått rätt tentamen, 2D1210/Numme gkI !

Regnbågslinje

Kursutvärderingsblankett

V.g. se längre ner på denna sida! En elektronisk kursutvärderingsblankett kan nu klickas fram och bearbetas. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna. Konstruktiva kommentarer och synpunkter tas gärna emot.
/Beatrice

Regnbågslinje

Salsändringar

Vi har fått större övningssalar (när det fanns sådana) enligt följande:

ons 15/9, 13-15, sal E35 (grupp 1), E53 (grupp 2)
ons 27/10, 10-12, sal E31 (grupp 1), L52 (grupp 2, ingen ändring)
ons 3/11, 10-12, sal E31 (grupp 1), D41 (grupp 2)
ons 10/11, 10-12, sal E31 (grupp 1), K53 (grupp 2, ingen ändring)
ons 24/11, 10-12, sal E31 (grupp 1), E52 (grupp 2)
Övriga tillfällen ingen salsändring.

Här kommer att visas information om ev flera schemaändringar eller annat som berör kursen.

Regnbågslinje

Gästföreläsning: tid meddelas senare.

Registrering på kursen

Kursanmälan. Alla som följer kursen måste registrera sig. Detta kan göras här, eller under Unix med kommandot "res checkin numbio04".
SU elever (BM2) ska dock inte registrera sig här via hemsidan, utan endast under Unix, med kommandot "res checkin sunumbm04".

Kursutvärdering

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Lärare

Kursledare och föreläsare är Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se) som sitter i rum 4420 på NADA, Osquars Backe 2 eller Lindstedtsvägen 3, plan 4. Telefon 790 6417.

Övningsledare:

BM2 fördelar sig över grupperna enligt önskemål.

Kursbiblioteket

Filer till kursen

Spara de filer som du behöver. Samma filer finns även under UNIX, där kursbiblioteket heter /info/numbio04/mfiler (se laborationshäftet).

Aktuell information om kursen

Kursprogram med information om sista datum för laborationerna.

Läsanvisningar för Numme GKI.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 januari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>