Nada

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång V


Allmänt om kursen

Numeriska metoder är approximativa metoder för att lösa matematiska problem. I denna kurs behandlar vi de grundläggande numeriska metoderna som en civilingenjör bör kunna använda för att lösa teknisk- vetenskapliga problem. Laborationerna bygger på praktiska problem som är av intresse för V teknologer. MATLAB är det datorverktyg som används i våra grundkurser i numeriska metoder. Det är ett matematikprogram som är mycket väl lämpad för behandling av större tillämpningar.

Senaste nytt

Prestationsstatistik-En kortfattad kursanalys och sammanställning av lab- och tentamensresultat.

Rapporter

Icke-avhämtade rapporter finns i förrummet till NADA's expedition, plan 2.

Kursutvärdering

En elektronisk kursutvärderingsblankett kan nu klickas fram och bearbetas. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna. Konstruktiva kommentarer och synpunkter tas gärna emot. Tryck här för att hämta kursenkäten:

Regnbågslinje

Regnbågslinje

Tips för att ta ut pappersutskrifter!

Tips på utseende hos skriftlig rapport i Lab 1-3. Till Lab4 krävs en mer utförlig rapport, se laborationshäftet.

Prestationsstatistik-En sammanställning av lab- och tentamensresultat, kommer efter kursslutet!

Gästföreläsning: Titta gärna i: www2.mech.kth.se/~anderse
för bilder, etc från gästföreläsningen!
Mån 1/12, kl 10-11, i sal V1. Professor Anders Eriksson, Byggnadsstatik, kommer att berätta om intressanta tillämpningar av numeriska metoder.
Sedan fortsätter vi med repetition.

Registrering på kursen:

Kursanmälan. Alla som följer kursen måste registrera sig.

Sista datum för BONUS för laborationerna.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se) som sitter i rum 4420 på NADA, Osquars Backe 2 eller Lindstedtsvägen 3, plan 4. Telefon 790 6417.

Övningsledare :

Kursbiblioteket

Filer till kursen

Spara de filer som du behöver. Samma filer finns även lagrade på servern under G:\kurser\nada\numme (se laborationshäftet).

Varning - en bugg i Matlab

Matlabs QUAD och QUAD8 klarar inte av att integrera en funktion som heter "B.M", kalla den i stället t.ex. "BFUNK.M". Felmeddelandet man får är det något obegripliga "Index exceeds matrix dimensions".
Detsamma gäller för integrandfilnamnen A.M och TOL.M för både QUAD och QUAD8. Enstor varning utfärdas för att QUAD8 kan räkna fel om integrandfilen heter F.M. (Undvik filnamnen a.m,b.m,f.m,tol.m,fa.m,fb.m,fc.m,f0.m,lev.m,funfcn.m,args.m,a rgs1.m, trace.m och q0.m - alla namn som känns igen som parameternamn)

Ett allmänt råd är att ge funktionsfilnamnen långa namn. Får ni ändå felmeddelandet ovan, prova att byta filens namn.

Aktuell information om kursen

Kursprogram med information om sista datum för laborationerna.

Läsanvisningar för Numme GKI.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 mars 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>