Nada

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder, grundkurs I, för M2, läsåret 03-04

Kursdata

Tid: period 3-4 läsåret 2003/2004 dvs januari 2004 - maj 2004.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarie tenta efter period 4 (28/5-04).
Föreläsningar: 20 timmar.
Övningar: 18 timmar.
Laborationer: tre med muntlig redovisning (labA) och en av projektkaraktär (labB), 20 timmar schemalagd tid. LabA redovisas muntligt, projektet redovisas med rapport.
Kursledare och föreläsare: Bengt Lindberg
Antal övningsgrupper: 5
Övningslärare: Ninni Carlsund, Reynir Gudmundson, Bengt Lindberg, Örjan Svensson, Pål Westermark
Antal registrerade elever: 185
Antal aktiva elever: 167 (har gjort minst en laboration) Kurslitteratur: Numeriska Algoritmer med Matlab av Gerd Eriksson.
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 2004-09-07:

  Tentamen   102  61%            (2p)
  LabA     157  94%            (1p)
  LabB     150  90%            (1p)
  Prestationsgrad: 77%  
  Examinationsgrad: 60%  

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång


Antalet föreläsningstimmar minskades med 4, antalet övningstimmar minskades med 6
Lab4 ersattes av en frivillig, bonusgrundande hemtentamen.
En av labbarna utformades som ett minisymposium inom varje övningsgrupp, dvs grupper om 4 studenter redovisade en liten uppgift inför hela klassen.
På några av övningarna ägnades del av ena timmen åt självverksamhet för eleverna. Den bestod i att arbeta med ett antal mindre förberedelseuppgifter av matematisk och numerisk karaktär avsedda att bättre förbereda inför laborationerna. Självverksamhetens omfattning var väsentligt mindre i år än tidigare år pga minskad övningstid.
Till skillnad mot tidigare år användes ingen gästföreläsare, och de orienterande inslagen om tillämpningar och fortsättningskurser ströks.
Inför tentan 17/4 och 28/5 ordnades på begäran av teknologerna extra räknestugor för alla intresserade studenter. Till räknestugan inför påsktentamen, som gick innan kursen var avslutad, kom ca 30 teknologer. 46 av teknologerna på årets kursomgång gick upp på påsktentan; av dessa klarade sig 43. Roligt!
Till räknestugan inför ordinarie tentamen efter period 4 kom 5 teknologer. Vi hade ställt upp med föreläsaren och en assistent. Tråkigt!
Ny kursledare var Bengt Lindberg.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 65 kursdeltagare. De som har svarat är är någorlunda nöjda med kursen. Eftersom kursen inte kommer att ges fler gånger nöjer vi oss med att hänvisa till svaren på kursenkäten för studenternas synpunkter.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång


Kursen ges inte fler gånger--ersatt av 2D1212 Numeriska metoder och grundl. programmering

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <bengtl@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 september 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>