2D1210 Numeriska metoder, grundkurs 1 för I+CL, vt2004

Resultat av kursutvärdering


  Ett antal frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Skriv några rader om kursen:

  Jag tycker att det här är en av de bästa kurserna hittills.
  Den har kännts mkt väsentlig och jag har redan börjat
  få användning av att kunna MatLab och felberäkningar!

  ---
  Lite svårt att få grepp om vad det egentligen handlar om att lära sig - är det att räkna/lösa problem, räkna på felgränser, veta vilka felkällor som existerar eller skriva Matlab-kod. Eller kanske allt!
  ---
  Denna kursen har jag tyckt mycket om eftersom den har varit praktiskt och så med alla laborationer.
  ---
  Detta är en praktiskt orienterad och interessant kurs. Man lär sig mycket som kan komma att vara till användning i framtiden.
  ---
  Intressant och rolig men väldigt arbetsam. Bra föreläsare och labassistenter.
  ---
  Jag är tyvärr mycket besviken på kursen och vill kalla den den sämsta och mäst röriga jag läst under mina hittills 2 år på KTH. Orsaken till det kan främst sammanfattas, labbar. Kursansvarig har säker haft goda avsikter, men utfallet har blivit att man måste hasta sig genom dessa massiva labbar, med panikändringar i sista stund för att klara sina bonuspoäng. Uppgifterna i labbarna är helt enkelt för omfattande för att hinna göras bra och i tid. Så om rapportenra framstår som lite hafsiga... Vi läser andra kurser också. Ett tips till nästa år. Sänk ambitionsnivån på labbandet, så kanske fler hinner gör dem ordentligt, med eftertanke, reflektion och kanske en bra rapport. Kraven är direkt orimliga, i synnerhet om det även krävs tenta för att bli godkänd på kursen. Den bonus som som erålls för labbarna är ett hån mot teknologerna! En annan sak att ha i åtanke, om ni sätter labnivån utifrån det antal timmar folk sätter upp att de använt, betänk att många människor är tävligsinriktade, fåfänga och vill verka smartare än de är (tiden kanske inte alltid stämmer?!)

  Förutom labbarna, en helt OK kurs.

  //en obegåvad teknolog som av ngn märklig anledning klarat alla kurser hittills

  ---
  Bra kurs, givande men bitvis tidskrävande. Vilket har gjort att labbarna fått tid men inte bågot pluggande på sidan om än så länge.
  ---
  Stor arbetsbörda, men inte för svår.
  ---
  bra upplägg och föreläsningar, kunde ibland bli krångel vid sista redovisningsdagen
  ---
  Jag tycker att den varit bra i största allmänhet
  ---
  Föreläsnigarna var bra och hjälpen vid laborationer tillräcklig.
  Vad som var problem var redovisningarna av labbarna.
  Klarare besked om vad som gäller skulle behövas. Det vore
  också bra om man kunde boka redovisningstid vid samtliga
  laborationer. Nu kunde det hända att två timmar försvann i
  väntan på att få redovisa!!!!!

  ---
  Bra och nyttig kurs,
  känns verkligen givande.
  På slutet av kursen blev det lite segt...
  kunde räckt med en period i stället för två.

  ---
  Rolig men lite konstigt schemalagd, vilket orsakade onödig stress.
  ---
  Utmärkt kurs, som vanligt från Nada. Bra kurshemsidor, bra föreläsningar, och välkonstruerade labbar. Enda klagomålen är en viss oreda vid labredovisning, samt lite väl teoretiska övningar.
  ---
  Hade inte så stora förhoppningar på kursen innan start, men det förbättrades under kursens gång. Den var dock MYCKET tidskrävande.
  ---
  En bra kurs, bättre genomförd än många andra KTH-kurser. Gedigen, genomtänkt, lämplig för den tilltänkta publiken.
  ---
  Svåra labbuppgifter, borde ha alternerat labbarna med mer mattematiskt inriktade hemuppgifter.
  ---
  trevligt
  ---
  Bra och användbar kurs. Omfattande och krävande labbar.


  FÖRELÄSNINGAR


 2. Hur många föreläsningar lyssnade Du på?

  1. 4% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 19% (5 st) 40-60%.
  4. 30% (8 st) 60-80%.
  5. 48% (13 st) Mer än 80%.


 3. Hur var undervisningstakten?

  1. 0% (0 st) Låg.
  2. 96% (26 st) Lagom.
  3. 4% (1 st) För hög.


 4. Hur var föreläsningarnas innehåll?

  1. 26% (7 st) Mycket bra.
  2. 70% (19 st) Bra!
  3. 4% (1 st) Bör förbättras.
  4. 0% (0 st) Inte alls bra, måste förbättras!


  Ev. kommentar till föreläsningarna:

  jättebra med föreläsningsanteckningar. Man kan hänga
  med i föreläsningarna på ett annat sätt, samtidigt
  som de underlättar när man labbar

  ---
  Bra med uppkopierade anteckningar som gör att man kan lyssna mer i stället för att koncentrera sig på att anteckna.
  ---
  Jättebra med föreläsningsanteckningarna som delades ut. De var mycket användbara när man satt och labbade.
  ---
  väl mycket om fel, fel fel
  ---
  bra med utdelade stenciler som var samma som overheaderna. gjorde att det var lättare att följa med.
  ---
  Bra med utdelade anteckningar, bättre än övrigt kursmaterial! (lärobok o.s.v.)
  ---
  bra handouts
  ---
  lite virrigt ibland, kändes som ninni var väldigt stressad.
  ---
  Synd att en del saker inte hanns med, men jag tror att jag fick grepp om dem ändå.
  ---
  Enda klagomålet: lite FÖR mycket grundkurs på föreläsningarna. Det som verkade oerhört enkelt och lättfattligt på föreläsningarna blev plötsligt rätt klurigt på labbar/övningar, då problemen blev mer tillkrånglade. Ta gärna ett mer komplicerat exempel eller två på föreläsningarna också...
  ---
  Tog inte till mig så mycket under föresläsningarna, men hand-outs var mycket bra.
  ---
  Har haft ett väldigt lågt föreläsningsdeltagande så jag har inte mycket att säga om föreläsningarna.


 5. Hur var föreläsaren ur pedagogisk och kunskapsmässig synpunkt?

  1. 41% (11 st) Mycket bra.
  2. 52% (14 st) Bra!
  3. 7% (2 st) Bör förbättras.
  4. 0% (0 st) Inte alls bra, måste förbättras!


  Ev. kommentar:

  Alltid bra att kunna göra avstickare och förklara
  något djupare om det behövs

  ---
  Kul med en föreläsare som bryr sig om sin pedagogiska framtoning, samt att eleverna får ut något av kursen, och inte bara maler på.
  ---
  Ninni hör till den delen av lärarna på KTH som absolut får kalla sig pedagogisk =)
  ---
  Bra att få ut anteckningar med bra exempelkoder mkt
  användbart.

  Bra att svarta tavlan används också är alltid
  bättre än OH för att kunna följa med

  ---
  se ovan
  ---
  Röstläget gick verkligen fram i hela salen, men det skulle kunna vara pedagogiskt att sänka rösten lite så att folk förstår att de inte får prata samtidigt som föreläsaren, 20 cm bakom öronen på andra studenter.
  Metodiskt bra upplägg, lagom stora saker åt gången gicks igenom. Fällor och specialfall uppmärksammades, vilket är viktigt.

  ---
  Inga klagomål alls.
  ---
  N/A
  ---
  Tyckte det var bra att du var "mänsklig"


 6. Vad tycker du om de kopior av OH-bilderna som delats ut vid föreläsningarna? (flera alternativ kan kryssas i)

  1. 70% (19 st) Bra, man slapp skriva så mycket egna anteckningar.
  2. 89% (24 st) Bra, man fick genomräknade exempel att titta på.
  3. 85% (23 st) Bra, man fick färdiga program att utgå från som mall till labbarna.
  4. 0% (0 st) Inte bra, färdiga program som man inte förstår, men som ger siffersvar.
  5. 0% (0 st) Inte bra, grötiga exempel med massor av siffror.
  6. 7% (2 st) Inte bra, man luras att inte läsa boken.
  7. 0% (0 st) Vet inte, inte tittat på dem.


  Ev. kommentar om de utdelade papperen:

  Se ovan
  ---
  Det är bra för att man kan lyssna och resonera mer under föreläsningen men samtidigt kanske man missar den delen där man lär sig av att skriva.... men jag har tyckt om att det är färdigt för då vet jag att jag har fått det rätt.
  ---
  Bra, för man hinner skriva egna kommentarer om vad som kändes viktigt för just mig, och slapp koncentrera sig på att hinna få ned allt på papper. Det blir lättare att hänga med då.
  ---
  Mycket bra, man kan hänga med och behöver inte lägga all energi på att försöka hänga med och skriva ner allt som föreläsaren säger. Vilket också skulle vara svårt med det tempot som varit på föreläsningarna.
  ---
  Väldigt användbara de delar föreläsaren hann gå igenom.
  ---
  Man fick även en kursöversikt i högen med föreläsningsanteckningar.
  ---
  Nada är i mitt tycke den ledande institutionen på KTH vad gäller kurshemsidor, laborationer och kursmaterial. Tänk om de kunde vara lika ambitiösa på matematik?
  ---
  Ibland var papprena eller rättare sagt exemplena på papprena lite luddiga och otydliga.
  ---
  De var mycket bra och de hjälpte till mycket när man skulle tentaplugga.
  ---
  Ibland kommer det lite väl mycket siffor utan förklaring till vilka formler som används och på vilket sätt. T ex Runge-Kuttas metod för 3:e ordningens diff ekvaktioner...
  ---
  Bra med papprerna, underlättade när man snabbt ville leta reda på information. OH-bilderna hänvisade även väldigt bra till boken! Mycket bra!


  ÖVNINGAR


 7. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 74% (20 st) Ninni Carlsund.
  2. 4% (1 st) Jesper Carlsson.
  3. 4% (1 st) Jesper Fredriksson.
  4. 7% (2 st) Alexei Loubenets.


 8. Hur var övningarnas innehåll?

  1. 11% (3 st) Mycket bra.
  2. 78% (21 st) Bra!
  3. 4% (1 st) Bör förbättras.
  4. 4% (1 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 9. Hur var övningsassistenten ur pedagogisk och kunskapsmässig synpunkt?

  1. 19% (5 st) Mycket bra.
  2. 74% (20 st) Bra!
  3. 4% (1 st) Bör förbättras.
  4. 0% (0 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 10. Hur var tempot på övningarna?

  1. 4% (1 st) Lågt.
  2. 78% (21 st) Lagom.
  3. 15% (4 st) För högt.


 11. Hur var fördelningen mellan numme-räkning och Matlab-kodning på övningarna? (flera alternativ kan kryssas i)

  1. 4% (1 st) För lite numme.
  2. 78% (21 st) Lagom med numme.
  3. 7% (2 st) För mycket numme.
  4. 22% (6 st) För lite Matlab.
  5. 56% (15 st) Lagom med Matlab.
  6. 4% (1 st) För mycket Matlab.


 12. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 4% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 15% (4 st) 20-40%.
  3. 19% (5 st) 40-60%.
  4. 30% (8 st) 60-80%.
  5. 30% (8 st) Mer än 80%.


  Ev. kommentar till övningarna:

  De har inte mycket likhet med vad som faktiskt kommer på tentan. Har inte så mycket med labbuppgifterna att göra heller känns det som.
  ---
  Ångrar nog att jag inte var hos Alexei faktiskt, efter att ha hört att han hade mer programmering på sina övningar
  ---
  Bra komplement.
  ---
  Matlab exemplen är svåra att förstå när jag inte sitter vid datorn. De som visades på overhead kommenterades för snabbt och togs bort innan jag hunnit skriva av och förstå.
  ---
  lite dumt att räkna miniräknaruppgifter när tentan är utan.
  ---
  Svårt att fixa med schemat
  ---
  bra att man kan få hjälp, behövdes nästan inte
  ---
  Ibland gicks lite lättare exempel igenom och man saknade inspirationen till de svårare övningarna.
  Bra att övningarna i första hand verkade fokusera på teori och handräkning - annars skulle man inte vara förberedd till tentan eftersom allt annat man gör är datorrelaterat.

  ---
  Något för mycket teori.
  ---
  Det var bra övningar men eftersom det var exakt samma material som på föreläsningarna kändes det ibland som man hade kunnat hoppa över föreläsningarna.
  ---
  Tanken att man bör räkna mer under kursens gång för att få bättre koll till labbarna är bra, men då man har för mycket annat att göra under teminen lägger man mer krut på labbarna... Ev. en KS på papper skulle kunna motverka det problemet.
  ---
  Har ej gått på övningarna
  ---
  Borde kanske haft några fler


  LABORATIONER


 13. Hur var innehållet i laborationerna? Var de relevanta för kursen?

  1. 26% (7 st) Mycket bra.
  2. 63% (17 st) Bra!
  3. 7% (2 st) Bör förbättras.
  4. 4% (1 st) Inte alls bra, måste förbättras!


  Ev. kommentar:

  Tycker att man har fått med det mesta som man ska kunna
  ---
  Vissa labbar var lite enformiga och tjatiga. Kändes lite meningslöst att göra en del saker flera gånger.
  ---
  Innehållet bra men för många uppgifter på varje labb. Mycket jobb för en extra poäng på tentan. Kändes också som att bedömningen var lite väl hård med tanke på att vi ej gjort något sådant här förutom. Det var så himla petig med felgränser m.m.
  ---
  Jag har nog lärt mig otroligt mycket av att använda metoderna praktiskt och läst mycket mer i böckerna än jag hade annars. Nu hittar jag bra i dem och det hjälper inför tentaplugget!
  ---
  Det krävdes väldigt mycket tid att göra labbarna, i jämförelse med kursens poäng.
  ---
  gjorde att man var tvungen att följa med kontrinuerligt.
  ---
  Bra sätt att lära sig
  ---
  skönt att labb4 var ngn slags repetition så man kunde gå tillbaka och pigga upp minnet
  ---
  Bra uppgifter som man lärde sig mycket av.
  ---
  stämde bra överens med de kapitel vi jobbade med under föreläsningarna.
  ---
  Om klockslag för inlämning gällde, borde dessa synas tydligare i kurs-PM.
  Laborationerna har varit nyttiga för andra kurser också. Dock saknade man ofta praktiska Matlab-programmeringskunskaper. Logiska operatorer och jämförelseoperatorer hittade jag på blad från föreläsningar i en annan kurs, som tittade lite mera på strukturen i Matlab. Fler generella regler för hur funktioner/metoder är uppbyggda, särskilt vad gäller returnerandet av data och inparametrarna vore bra. Case-satser och input, samt sätt att skriva ut olika saker i samma satser har också dykt upp "av en slump".

  ---
  Inga klagomål alls.
  ---
  Var ganska omfattande vilket både var bra och dåligt. Ibland var man tvungen att vänta till föreläsningen innan sista redovisning för att kunna göra klart labben=dåligt.
  ---
  De var bra labbar, men de var fruktansvärt tidskrävande om man inte kunde matlab innan. Speciellt Lab 3.
  ---
  Idag får dessa anses vara huvuddelen av examinationen, på gott och ont. Tyvärr var de något träiga -- mot slutet kändes det segt att göra *ytterligare* en lab med tio liknande uppgifter.

  (Jag hade gärna sett en större och friare slutuppgift, men det kanske är svårt att ta fram?)

  ---
  De var bra och relevanta, kan dock göras förbättrningar för att förstå dem mera.


 14. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 7% (2 st) Laboration 1
  2. 15% (4 st) Laboration 2
  3. 26% (7 st) Laboration 3
  4. 22% (6 st) Laboration 4
  5. 33% (9 st) Nej.


  Någon enskild uppgift som var bra eller dålig? Varför?

  Jag tycker att de har varit uppbyggda väldigt bra.
  Man har hunnit lära sig Matlab samtidigt som man
  lärt sig att hantera felgränser

  ---
  Formuleringarna av uppgifterna bör i många fall förtydligas. Jag fick fråga flera gånger eftersom jag inte riktigt förstod vad som avsågs.
  ---
  Lab4, uppg 11: Mycket bra initiativ, men det arbete som måste läggas ner för att få 0,3 bonuspoäng är orimligt! Skulle eventuellt kunna kopplas till någon annan cl-kurs för att bli mer värd (tillämpade lärstilar t.ex.)
  ---
  åtskilliga
  ---
  den med populationsmodeller i labb 3 var riktigt rolig!
  ---
  Alla har gett mycket.. mycket bra med praktiska övningar och inte bara teori.
  ---
  bra om uppgifterna går att tillämpa på riktigt, utan förenklar d.v.s. GPS-bättre än t.ex. möss-katter.
  ---
  tråkigt/onödigt att räkna Euler för hand!
  ---
  De två första lärde man sig mer på än 3:an och 4:an. Dessutom tycker jag det var bättre med muntlig än skriftlig redovisning då man får lite mer feedback, tips och förklaringar än annars.
  ---
  När jag labbade tittade jag mycket i algoritmboken, och det fungerade bra. Men det för först efteråt när man tittade igenom labbarna och handouts igen som man kände att man förstod vad man hadegjort.
  ---
  N/A


 15. Hur var laborationshandledarnas insats?

  1. 15% (4 st) Mycket bra.
  2. 70% (19 st) Bra!
  3. 15% (4 st) Bör förbättras.
  4. 0% (0 st) Inte alls bra, måste förbättras!


  Ev. kommentar:

  När jag har fått hjälp så har det varit bra, även om
  jag inte hr behövt det så mkt. Dock är det enklast att
  gå och fråga någon kompis eftersom dem inte har en
  oändligt lång kölista, ibland.

  ---
  Handledarna var bra, men själva labbtiderna bör ses över. Vart struligt när extra tider ska läggas in i sista minuten. De dagar så redovisningar skulle ske var under all kritik. Mer handledare när det är sista dagen för redovisning! Man ska inte behöva vänta i en timme för att sedan inte få redovisa för att tiden är slut (även fast man står på listan).
  ---
  Vissa gånger tog det såklart låååååååååång tid och andra knappt nån. Men hjälpen vi fick va oftast bra!
  ---
  se ovan
  ---
  ibland kom de lite sent till redovisningar
  ---
  Lång väntetid på att få hjälp bitvis. Och totalt kaos när det var redovisningar. Dessutom labbhandledare som inte dyker upp och handledare som är allmänt otrevliga när de blir tvingade att stanna kvar för att alla inte hunnit redovisat. Men i övrigt har det fungerat bra.
  ---
  svårt att konkurrera med Ninni som ju konstruerat labbarna och vet vad vi förväntas göra.
  ---
  Ofta blev man dock sittandes själv utan
  möjlighet till hjälp ändå

  ---
  Vi frågade sällan så jag vet inte riktigt. För oss dög den.
  ---
  Svårt att få tag i någon asse när man ville redovisa,
  Bokningssystem för redovisning bör finnas

  ---
  träffade aldrig någon.
  ---
  Särskilt de som tog hårt på att fråga vad man gjort och vad man undrade mera exakt, och se till att man förstod, var bra.
  ---
  Onödigt mycket krångel vid redovisningarna. Detta är ett återkommande problem hos nada: det verkar vara snudd på omöjligt att dimensionera antal handledare och redovisningstillfällen på ett vettigt sätt. Kanske något att sätta ut som exjobb åt en PDI:are? :)
  ---
  Vissa vikarier var väldigt förvirrade när man redovisade för dem. Facit som fanns för handledarna var tydligen fel någon gång också, det var mindre bra.
  ---
  Det var svårt att få hjälp, eftersom det var så många som behövde det och under så lång tid. Det kändes ofta lättare att fråga någon kursare.
  ---
  men de som var där och hjälpte på övrig tid var inte så duktiga på matlab, bara java


  KURSLITTERATUR


 16. Vad tycker du om kursboken Grunderna i numeriska metoder (GNM, gröna boken)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 26% (7 st) Bra.
  3. 59% (16 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dålig.
  6. 11% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Den presenterar det man ska kunna på ett bra sätt
  ---
  Känns lite omoderna i utformning och bilder. Ofta hänvisning till exempel tidigare i boken vilket gör att man får slå hela tiden för att kolla vilket tal det faktiskt rörde sig om. Ingen favoritläsning! Dåligt att inget facit finns till kontrollfrågorna.
  ---
  Har bara läst lite, så kan inte ge en helt rättvis bedömning.
  ---
  svårläst med svårförståliga exempel. samma sifferexempel användes, antagligen för att spara plats, genom långa kapitel. Det blev ett väldigt bläddrande fram och tillbaka.
  ---
  Använde den bara för att läsa till tentan - annars kommer allt viktigt med på föreläsningar och övningar. Alla upplysningar i boken om antal operationer som krävs- hur mycket ska vi bry oss om det?
  ---
  Lite plottrigt typsnitt. Underlig sidnumrering.
  ---
  Har inte tillräckligt med exempel, förklarar bara grundfall och inte lite mer avancerade fall...
  ---
  Läste mycket av boken, men tyckte att det som man behövde kunna kunde man lära sig genom handouts
  ---
  En resonabel kokbok.
  ---
  Kändes som vissa saker som var viktiga kunde beskrivas lite klarare.


 17. Vad tycker du om extraboken Numeriska algoritmer med Matlab (NAM, beige bok)?

  1. 15% (4 st) Mycket bra.
  2. 33% (9 st) Bra.
  3. 11% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 41% (11 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om extraboken:

  Bra att ha för att se lite exempel på kodning
  ---
  Har bara använt den en gång. Känns onödig!
  ---
  Denna boken är nog den mest sönderbläddrade. Bra med alla exempel på hur program och sånt kan vara.
  ---
  algoritmerna bra!
  ---
  Utmärkt komplement till laborationerna. Nästan lite väl effektivt ibland.

  En bok jag definitivt kommer spara till framtiden.

  ---
  det var många koder som man använde sig utav från den boken.
  ---
  Fanns mycket relevant information, samt var lättförstålig!
  ---
  Boken fungerade bra som stöd till laborationerna.


 18. Vad tycker du om exempelsamlingen (EXS, också beige bok)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 11% (3 st) Bra.
  3. 26% (7 st) Hyfsad.
  4. 15% (4 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 48% (13 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  Man kan aldrig få för många exempel!
  ---
  Borde markeras vilka övningar som kan räknas för hand och vilka som kräver Matlab.
  ---
  än kanske kommer till tentan om det inte räcker med kontrollfrågorna i GNM
  ---
  ...därför att jag har haft fullt upp med labbarna.
  ---
  irrelevanta exempel eftersom mycket miniräknaruppgifter
  ---
  använde ej
  ---
  använde den lite på labbarna bara.
  ---
  Använde bara på övningarna. Vet inte så mycket om den.
  ---
  Har fortfarande inte kommit på varför jag köpte den
  ---
  Inte så bra facit gjorde den till ganska oanvändbar.
  ---
  Det känns som en del tal har högre svårighetsgrad än vad kursen kräver.


 19. Vad var inte bra eller ovanligt bra i kurslitteraturen?

  Böckerna var rätt lika vanlig kurslitteratur dock är det som sagt
  alltid bra med mkt exempel.

  ---
  Bra att den inte är så dyr! Det som man behöver kunna för kursen står där.
  ---
  Peter Pohls filosofiska utlägg i stil med "så rätt du tänkt, men vad fel det blev" är lagom uppmuntrande :)
  ---
  Kursschemat vi fick i början där det stog när vilka kapitel skulla tas upp på föreläsningarna samt vilken noggranhet varje kapitel behövde var JÄTTEBRA!!!
  ---
  Laborationerna är nadas styrka, och det visas återigen. Intrssanta, pedagogiska, väldimensionerade (gillade verkligen upplägget med obligatoriska grunduppgifter bonusuppgifter om man hann med). Om bara muntliga redovisningen kunde optimeras också...
  ---
  som sagts tidigare har handouts varit grymt bra.
  ---
  NAM!
  ---
  vet inte


  DIVERSE


 20. Tycker du att kursen är lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 11% (3 st) Lätt.
  3. 52% (14 st) Medel.
  4. 33% (9 st) Ganska svår.
  5. 4% (1 st) Mycket svår.


 21. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 70% (19 st) Ja.
  2. 26% (7 st) Tveksam.
  3. 4% (1 st) Nej.


 22. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och datorvana. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 81% (22 st) Ja.
  2. 15% (4 st) Tveksam.
  3. 4% (1 st) Nej.


 23. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det?

  1. 0% (0 st) 4p är för mycket.
  2. 48% (13 st) Lagom med 4p.
  3. 41% (11 st) Borde vara 5p.
  4. 7% (2 st) Borde vara 6p.


 24. Hur skulle DU vilja göra kursen bättre:

  Anledningen till att jag vill ha en längre kurs är
  att jag vill lära mig mer. Labbarna har vart lite
  tidskrävande ibland och då har man inte hunnit sätta
  sig och göra vissa saker för hand.

  ---
  Kontroll om det eventuellt finns bättre/nyare kurslitteratur. Bättre planering av labbtider samt tillgång på handledare vid redovisningsdagar.
  ---
  har hela tiden och det hade varit lagom... nu kan man känna att labbarna tog för mycket tid för 2 poäng.
  ---
  Fler terminalövningstillfällen skulle underlätta.
  ---
  FÖRBÄTTRA LABBARNA, LÄS SÄNK AMBITIONSNIVÅN, DET GÅR INTE ATT KLÄMMA IN ALLT I DESSA LABBAR BARA FÖR ATT, VÄLJ DET VIKTIGASTE SÅ KANSKE MAN HINNER FÖRSTÅ VAD MAN HÅLLER PÅ MED. GÖR LABBARNA TYDLIGARE OCH FÖRUTSÄTT INTE ATT ALLA TEKNOLOGER HAR YPPERSTA FÖRKUNSKAPER. BRA MED EXTRAUPPGIFTER IOFS SÅ KAN DE UNDERSTIMULERADE FÅ NGT ATT PYSSLA MED, HUR MÅNGA GJORDE DESSA? (EXTRAUPPGIFTERNAS RELEVANS SKULLE KANSKE ÖKA OM GRUNDEN VAR LITE LÄTTARE OCH SAKER HANNS MED)
  EN ANNAN FRÅGA? VARFÖR I EN OCH SAMMA LABB HA EN MUNTLIG OCH EN SKRIFTLIG DEL. FÖRSLAG: LAB X MUNTLIG, LAB Y SKRIFTLIG.

  FRÅGA 2. FINNS DET NÅGON INOM NADA SOM TYCKER ATT NUMME-LABBARNA FUNKAR BRA, JAG MENAR I SYNNERHET REDOVISNINGSFÖRFARANDET. HUR EFFEKTIVT ÄR DET FÖR LÄRARE OCH STUDENTER SOM ALLA VÄRDESÄTTER SIN TID, ATT STÅ OCH VÄNTA PÅ REDOVISNING SOM FÖRSENAS UPPEMOT EN TIMME PGA ETT REDOVISNINGSFÖRFARANDE SOM VERKAR TOTALT OGENOMTÄNKT.

  JAG TYCKER DET ÄR USELT ATT INTELLIGENTA VÄLUTBILDADE MÄNNISKOR PÅ NADA INTE KAN ORDNA DETTA MED LABBARNA PÅ ETT BÄTTRE SÄTT.

  ---
  Ang. 22 - Matlabkunskap hade varit bra att ha i grunden - har sett att vissa läser typ 1p-kurser i det, något sånt innan kanske...

  Ang. 23 - Labbarna tar FÖR mycket tid och stressar upp - borde ge fler poäng, eller gå snabbare. Visserligen väldigt lärorika - men ger ändå stor arbetsbörda jämfört med kurser med bara tenta.

  ---
  Bättre litteratur till Numme teori och förståelse
  ---
  Laborationerna tar mycket tid, så kanske att man skulle kunna få ytterligare
  någon poäng.

  ---
  Snabbare rättning av skriftliga rapporter vore
  önskvärt

  ---
  Byt kurslitteratur och sätt in fler föreläsningar då det alltid blev en bit kvar som inte vi inte hann gå igenom varje föreläsning.
  ---
  Schemaläggningen av laborationer och planeringen av sista inlämning måste justeras. Nu blev det ofta så att en föreläsning behandlade ett ämne, varefter det var dags för terminalövning. Sedan gick två veckor och sedan skulle laborationen vara klar. Mitt emellan utdelning/genomgång och inlämning måste man ha möjlighet att fråga. Nu löstes detta med extrapass, men det ska väl gå att planera dem istället?
  Kanske några blad med beskrivningar av for-, while- och casesatser, if och de logiska operatorerna, vad som går och vad som inte går att skriva ut och kombinera rent praktiskt kunde delas ut i början. Det är inte helt lätt att veta om och hur man kan fråga efter dessa saker med help-kommandon.
  Man kunde också tala mer om effektiva och mindre effektiva sätt att göra saker och om hur "snygga" Matlabprogram ser ut.

  ---
  Optimera labredovisningarna. Räkna lite svårare exempel på föreläsning. Om möjligt, lägg till några poäng på kursen och gör laborationsdelen lite större; det är de som är mest givande och som man lär sig mest på.
  ---
  Mindre omfattande labbar, men däremot en extra eller så, och mer muntlig redovisning än skriftlig. Labbar var dock totalt sett mycket bra, då man så att säga blir tvingad att lära sig inte bara genom föreläsningar och övningar. Bra med praktik!
  ---
  Det var väldigt varierande tidsåtgång för mig för de olika labbarna (tror att det var så över lag). Ettan och tvåan var bra för intro i kursen, fyran tog inte så mycket tid men trean var grymt tidskrävande. Det var inte så mycket annat jag han med av de andra kurserna under den perioden.
  ---
  I huvudsak en bra kurs. Jag skulle putsa följande:

  1. Se till att gå igenom allt material innan den omtenta man kan gå på (ett bra initiativ, f.ö.). Det var bara en föreläsning som saknades, vad jag minns.

  2. Lite reklam om påföljande kurser, kanske? Nu är väl denna kurs inte avsedd för de som ska bli hårdföra numeriska analytiker, men det kan vara kul att veta.

  ---
  Bättre förberedning och förklaring av vad som ingår i kursen
  ---
  fler övningar och fler tillfällen att få hjälp med programmeringen av sånna som kan matlab.


ninni@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.