Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för B/Bio, ht 03


-----

Allmänt

Period: ht 2003

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Katarina Gustavsson
       Reynir Gudmundsson
       Beatrice Frock

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 91 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

Antal aktiva registrerade elever: 87 (Bio, B samt Biomatematik(SU))

Lab  Ant G  

1   86
2   84   
3a   82
3b   81
4   77

Tentamen 031220 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från B: 7 tentander, 4 godkända
Betyg: 5  4  3  u
    -  2  2  3

Av årets registrerade elever från Bio: 34 tentander, 80 % har betyg 5 eller 4
                     60% har betyg 5.
Betyg: 5  4  3  u
    20  7  2  5

Av årets registrerade elever från Bm2 (SU): 7 tentander,
                      6 godkända, varav 2 med betyg VG

Tentamen 040117

6 tentander från B2, och 4 godkända, varav 2 med betyg 4


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
B-02 samt Bio-01 och SU elever (sammanlagd):

Lab A:  84    97 %
Lab B:  77    89 %
Tentamen:    50 % (av alla 3 elevkategorier, men nästan 100% av årets
            Bio-01 har godkänd tentamen)

Total poängproduktion: 71.5 % (4p x 87 aktiva elever)
______________________________________________________


-----

Uppdaterade siffror, september 2004


Antal aktiva B-02 elever:  11
Antal aktiva Bio-01 elever: 39
(resterande aktiva elever är äldre, eller kommer från andra linjer eller SU)

__________________________________________________________________________
Antal B-02 elever som har godkänd tentamen:   3 (27%)
Antal B-02 elever med slutbetyg:        3 (Examinationsgrad 27%)
Antal B-02 elever med alla labbar godkända (LabA + Lab B): 7 (64%)
Total poängproduktion:   48%
__________________________________________________________________________

Antal Bio-01 elever som har godkänd tentamen: 33 (85%)
Antal Bio-01 elever med slutbetyg:       31 (Examinationsgrad 80%)
Antal Bio-01 elever med alla labbar godkända (LabA + LabB): 32 (82%)
Total poängproduktion:   83%
__________________________________________________________________________


-----

Kursanalys

Angående resultat

Majoriteten av eleverna på denna kombinerad kurs för B2, Bio3 och Biomatematik (SU) kom från Bio, med en mindre grupp B2 och Bm2.

Denna kursomgång är den första som även lästes av Biomatematik (SU), och den sista som läses av B2 och Bio3 tillsammans. Nästa år läses kursen av Bio3 och Biomatematik. Då kan laborationerna anpassas ännu mer till Bio linjen.

Tentamenresultatet för Bio är klart lysande! Även Biomatematik (SU) har presterat bra. Tyvärr något sämre för B-linjen som helhet, men av de aktivaste eleverna från B som faktiskt tenterade, är nästan alla godkända med ett bra betyg. Flera B-elever förblev inaktiva jämfört med Bio.

Bio-linjen beredde en egen kursenkät, både i mitten av kursen och mot slutet. Resultatet var positivt. B-linjen hade årskursrepresentanter som jag träffade, och även här verkade eleverna nöjda.

Föreläsningar och övningar var välbesökta. På terminalövningarna ordnades en extra sal för B2 (med lärare), på allmänn begäran. Det var annars ont om plats.

En del gnäll förekom angående Bio som besökte B:s terminaltid, och vice versa, men läget förbättrades när den ovannämnda extra terminalsal erbjöds. Jag ombedds skriva på hemsidan att B2 har företräde under B:s tider, och Bio under Bio:s tider.

Däremot var stämningen mycket trevlig på föreläsningar, och jag tyckte att en del elever fick bra kontakt med varann över linjegränser och med SU eleverna. Det är ju viktigt att kunna samarbeta med ingenjörer med en annan ämnesbakgrund och erfarenheter.

Eleverna separerades av schemamässiga skäl, med 2 grupper Bio och en grupp B. En del förflyttning mellan dessa grupper förekom, främst på salsövningar.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med kursen, och särskild nöjd över det extraordinära goda resultatet på tentan.

Det kan nämnas att den planerade gästföreläsaren blev förhindrat att komma, och jag visade en videofilm i stället, veckan därpå, för att öka intresse för en del forskning som NADA bedriver. "En film om NADA" visades. Intresset för filmen var lite ljummet, men en del elever tyckte nog att det var en bra presentation.

/Beatrice

^ Upp till Numme B-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 september 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>