Nada

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång B/Bio


Kursen samläses med kursen Numeriska metoder, grundkurs, kurskod BT1010, på biomatematiklinjens årskurs 2 på SU.
Denna kurs ger 4 poäng på KTH, men 5 poäng på SU (för BM-linjen ingår ytterligare en obligatorisk laboration, Lab 5). För mer information, v.g. se kursprogrammet (länk nedan).

Allmänt om kursen

Numeriska metoder är approximativa metoder för att lösa matematiska problem. I denna kurs behandlar vi de grundläggande numeriska metoderna som en civilingenjör bör kunna använda för att lösa teknisk- vetenskapliga problem. Laborationerna bygger på praktiska problem som är av intresse för B/Bio teknologer, eller biomatematiker. MATLAB är det datorverktyg som används i våra grundkurser i numeriska metoder. Det är ett matematikprogram som är mycket väl lämpad för behandling av större tillämpningar.

Prestationsstatistik-En kortfattad kursanalys och sammanställning av lab- och tentamensresultat.

Nu är kursen slut, men här följer en del information som är riktad till er som har Lab 4 kvar att utföra.

Lab 4

I deluppgift 3 (Reaktionskinetik) ingår plottning av e,s,c,p för alla fyra värde-uppsättningar i tabellen. Det går bra att plotta mot tau.
För att plotta mot t (i stället för tau) sätt parametern (hastighetskonstanten) k1=1.

I deluppgift 4 (Randvärdesproblem) ska inskjutningsmetoden köras först på det cylindriska fallet som behandlades i Lab 2. Ditt Matlabprogram ska alltså lösa såväl det koniska problemet som problemet i Lab 2 (precis som det står i lydelsen till deluppgift 4 i Lab 4), och både fallen ska redovisas i den skriftliga rapporten.
När man konstruerar ett komplicerat program, är det vanligt att först testa det på ett modellproblem med en känd lösning, innan man går vidare med andra tillämpningar.
Din lösning för det cylindriska fallet ska överensstämma med den analytiska lösningen i Lab 2. Lämna alltså in denna kontroll undersökning som en del av rapporten.

Kursutvärderingsblankett
V.g. se längre ner på denna sida! En elektronisk kursutvärderingsblankett kan nu klickas fram och bearbetas. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna. Konstruktiva kommentarer och synpunkter tas gärna emot.
/Beatrice

Regnbågslinje

Regnbågslinje

*******************************************************************************

Regnbågslinje

Viktiga schemaändringar

Följande har ändrats jämfört med KTH:s schema på nätet:

  • Brun sal ersätts, gäller alla pass, v.g. se nedan
  • övningssalar för B2 ändras, v.g. se nedan
  • endast en övningsgrupp B2, därför utgår en terminalsal, v.g. se nedan

Bio3:
v.36,37,40 hålls terminalövn. i Orange + Gul
v.38, ny tid för grupp 1: ons kl 8-10, sal Gul
v.38, grupp 2 (fortfarande ons kl 15-17) sal Gul + Grön
v.41 hålls terminalövn. i sal Gul + Grön

B2:
Övningssal D31 ersätter Q31-32 v. 36-38, 40-41.
v.44 hålls övningen i sal D32, v. 45 och v.48 i sal E34, och v. 47 i sal D41.
Terminalsal för B2: v.36-38 + v.40-41, sal Röd
v.44,46-47,49, sal Gul

BM2 (SU):
Terminalövn. mån 1/12, kl 10-12, sal Grön, samt kl 15-17 i Gul + Orange
Terminalövn. ons 10/12, kl 10-12 + kl 15-17 i sal Gul

Regnbågslinje

Senaste nytt

Här kommer att visas information om ev flera schemaändringar eller annat som berör kursen.

Regnbågslinje

Gästföreläsning: tid meddelas senare. Professor John Ågren, Metallografi, kommer att berätta om intressanta tillämpningar av numeriska metoder.

Registrering på kursen

Kursanmälan. Alla som följer kursen måste registrera sig. Dettta kan göras här, eller under Unix med kommandot "res checkin numbbio03".

Sista datum för BONUS för laborationerna.

Kursutvärdering

Lärare

Kursledare och föreläsare är Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se) som sitter i rum 4420 på NADA, Osquars Backe 2 eller Lindstedtsvägen 3, plan 4. Telefon 790 6417.

Övningsledare:
Bio3:


B2: BM2 fördelar sig över grupperna 1-3 enligt önskemål.

Kursbiblioteket

Filer till kursen

Spara de filer som du behöver. Samma filer finns även under UNIX, där kursbiblioteket heter /info/numbbio03/mfiler (se laborationshäftet).

Aktuell information om kursen

Kursprogram med information om sista datum för laborationerna.

Läsanvisningar för Numme GKI.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 mars 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>