Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för V, ht 02


-----

Allmänt

Period: ht 2002

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Per Jansson 
       Amir Filipovic
       
Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----


-----

Tentamen 021214

Tentamen 021214, 68 tentander (förutom ett antal äldre och andra linjer)

Betyg:  5  4  3  u    51% godkända
     4  7 24 33    ************

*******************************

% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A:  78   89 %
Lab B:  73   83 %
Tentamen:   40 % 


Total poängproduktion: 63 % (4p x 88 aktiva elever)
-----

Kursanalys

Kommentarer och intryck:

Kursen gick bra, både enligt min egen mening, och elevernas, men tentamensresultatet är en besvikelse. 51% av tentanderna blev godkända (v.g. se statistiken ovan).
Laborationsresultatet är däremot mycket bra, med majoriteten av eleverna helt klara med sina uppgifter, och dessutom i tid för att erhålla bonuspoäng på tentamen.
Jag fick aldrig någon kontakt med årskursrepresentanter detta läsår (det påstods av eleverna att det fanns inga), och därför har det inte gjorts någon elevenkät för att utvärdera kursen. Däremot konstruerade jag själv en elektronisk kursutvärderingsblankett, som alla elever kunde bearbeta från kursens hemsida.
Enligt svaren på denna enkät har kursens hemsida använts bara ibland, har många gått till >80% av föreläsningarna, och undervisningstakten har varit lagom (enligt 74% av svaren).

Några elevkommentarer:

Några elevkommentarer angående föreläsningarna följer:

--- Behövs en klarare struktur i innehållet. Bättre indelning i kapitel så man vet var man är. Mer hänvisning till bok.
--- Jag har ibland upplevt förläsningarna som svåra och svårförstådda. Men då man kommer hem och läser anteckningarna är det inte alls så komplicerat som man trott. Ett relativt enkelt ämne görs svårt genom att införa helt nya ord som i sammanhang med ett helt nytt ämne
--- Innehållet är bra och begripligt, men det var svårt att hinna skriva av både tavla och overheader och samtidigt hinna med att tänka vad som verkligen hände.
--- Föreläsningarna var i stort sett det enda positiva inslaget i kursen.

Vidare, några elevkommentarer angående salsövningarna:

--- Fler relevanta jämförelser och repetition av grundläggande begrepp måste tas upp på övningarna. Kurslitteraturen gör det omöjligt att repetera på egen hand. Beroendet av övningar för stort.
--- Bra jobb Beatrice
Blev bättre och bättre.
--- tar extremt mycket tid. har lagt ned unegfär 150 timmar på labbarna. Detta innebär att den största tidsåtgången som man lagt ner på kursen är just på matlab och inte på nummeriska metoder
--- Laborationerna var helt klart kursens roligaste moment. Efter genomförda labbar kändes det dessutom som man kunde kursens innehåll rätt väl.

Angående laborationshandledarnas insats:

---De allra flesta var mycket bra. Tycker de kunde "hjälpa till" lite mer i början så att man kommer igång, särskilt då vid labb 1.
--- skaffa gärna folk som kan prata till bönder på bönders vis
--- Fanns alltid tillgängliga o hjälpte till med förståelse på ett bra sätt.

Flera allmänna kommentarer från kursutvärderingsblanketten:

---Bra lärare och assistenter! De vill verkligen att man ska förstå och tar sig tid att förklara ordentligt.
--- Beatrice är bra, intresserad av ämnet det märks
--- Föreläsningarna bra när man hade lite förståelse ( i början). Svårt att fatta på slutet. Detta beror ju mer på mig än föreläsaren. Stundtals lite "konstiga" anteckningar vi fick ut, men klart bättre än inga alls.
--- Bra kursböcker. Innehållsrika labbar.
--- Bra handleadre och föreläsare.
--- FÖreläsaren var bra och övningsledarna ganska bra.
--- Nyttig
--- Det är faktiskt den intressantaste kurs jag hittills läst på kth.
--- Bra och trevliga laborationshandledare.
--- Beatrice var bra

Den datorbaserade kursutvärderingen på nätet har besvarats av 23 elever, men antagligen har några svarat tillsammans med sin labkamrat, så att i realiteten har flera personer inblandats.

Det borde nämnas att eleverna klagade på tidiga morgnar (föreläsning kl 8-10 och efterföljande övning kl 10-12).

Vi hade även besök av en gästföreläsare, Professor Anders Eriksson, Byggnadsstatik, mot slutet av kursen, som berättade om intressanta tillämpningar av numeriska metoder. Jag tror att detta ökar studiemotivationen.

Reformerade tentamen detta läsår

Kursens tentamen skilde sig från tidigare års: tre-timmars tentamen, utan hjälpmedel förutom NADA's Matlab-häfte. Mindre algoritmbeskrivning i Matlab, och flera små räkneuppgifter och små teoretiska uppgifter. Ävan betygsreglerna har förändrats, jämfört med tidigare.
Vid omtentor blir det antagligen en stor fördel för eleverna att nu ha tillgång till flera tentor av denna modell, och inte enbart en fiktiv tenta (med facit), vilken ingick i kursbunten.
Jag hoppas på en dramatisk ökning av antalet godkända på omtentamina!
Förutom tentaresultatet är jag helt nöjd med kursen!

/Beatrice


^ Upp till Numme V-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 januari 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>