Nada

^ Upp till kursens hemsida.
Här kan du läsa om de metoder som ingår, se på gamla tentor med lösningar, datum för tentor i kursen läsåret 02-03, m.m.


Längre ned kan du läsa om lärarna, kursplan, laborationerna och terminalsalshandledningen.

Aktuell information om M, Numeriska metoder, grundkurs I för M2, 2002/2003

-----

Håll regelbunden kontakt med denna hemsida under kursens gång!
Adressen är http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1210/02-03/M/index.html

KURSANALYS


Senaste nytt

27/5: Tentalydelse samt lösningar till tentan den 24/5 finns nu upplagd på kursens hemsida http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1210/

12/5: Den sista föreläsningen i kursen är nu avklarad. Den ägnades åt repetition av kursen och ett litet föreläsningshäfte (F12) delades ut. Finns tillgängligt på övningen den 14/5.
EXTRA handledning av Lab 4 erbjuds onsdag 14/5 kl 16-18 samt torsdag 15/5 kl 9-11!

7/5: Laboration nr 3 är nu rättad och utdelad. Om Du fått komplettering, rätta bara de sidor i rapporten som är felaktiga och lämna dessa sidor tillsammans med den av läraren rättade rapporten till assistenten på övningen den 14/5.

9/4: För de som tänker gå upp på påsktentan den 26/4 kl 8-11 gäller följande salar: D33-35, E35-36, E1 samt D31

4/4: Extra handledning av Lab 3 erbjuds under vecka 15 inför inlämningen av rapporten den 11/4.
Följande tider finns en eller två assistenter tillgängliga i M's datorsalar:
måndag 7/4: 16-18, tisdag 8/4: 17-19, onsdag 9/4: 9-11 och 14-16, torsdag 10/4: 16-18

26/3: Tyvärr har några små tryckfel smugit sig in i Lab 3: spårburet fordon. Tryckfelen finns i det avsnitt som handlar om egenvärdesproblemet. Titta på den lab-lydelse som finns under laborationslydelser så kan Du rätta till felen.

19/3: Den muntliga redovisningen av laboration 2 inom grupperna är nu klar. Jag har hört att det gick mycket bra i alla grupper, vilket gläder mig. En sammanställning av en grupps redovisningar delas ut av assistenten senast på övningen den 26/3. Laboration 3 delades ut i slutet av övningen den 19/3. De som ännu inte har hämtat ut en sådan uppgift kan göra det genom att gå till länken laborationslydelser och sedan meddela assistenten vilken uppgift ni valt. Det går att vara 2, 3 eller 4 personer i en grupp som gör laboration 3.

27/2:
Laboration 2 är nu utdelad och finns tillgänglig på laborationslänken ovan. Observera dock att om du inte redan anmält dig till en av deluppgifterna måste du meddela kursledaren vilken deluppgift du önskar göra. Redovisningen görs på övningen onsdag 19/3. För närvarande finns deluppgift 2 (redovisas på f.m. 9-11) samt deluppgift 3 och 8 (redovisas på e.m. 14-16) kvar att välja mellan.
Extra tid för frågor och handledning erbjuds mån 17/3, 16-18, tis 18/3, 11-13 och tis 18/3, 17-19 i M's datorsalar. Obs! Du måste själv vara aktiv med att leta efter assistenten. Lennart är där vissa delar av dessa tider. Dessutom har följande handledare i kursen lovat ställa upp: Christian, Steven och Mauricio

24/2:
Under föreläsningens första timme gav HP Wallin från Marcus Wallenberg Laboratoriet för Ljud- och Vibrationsteknik en gästföreläsningen med bl a live demonstration av vibrationer i ett mekaniskt system. Läs mer om vibrationsteknik på hemsidan MWL

17/2:
Ett tips till deluppgift 8 i lab 1: eftersom integranden innehåller en parameter k, går det inte att använda "inline"-function i Matlab, utan integranden måste definieras som en funktion som sparas på en egen fil. Dessutom måste parametern k deklareras som global både i huvudprogrammet (det program som anropar quad eller quadl) och i funktionen som definierar integranden, se Matlabhandledningen sid 22 och NAM, exempel på sid 102.

12/2:
Eftersom det är redovisning av lab 1 fredag den 21/2 och denna dag är sista dag för bonus erbjuds extra handledning i M's datorsalar onsdag 19/2, 14-16 samt torsdag 20/2 15-17.

10/2:
Föreläsningen avlutades med några fakta om svensk datorhistoria. Den som är intresserad kan läsa mer om detta här: Svensk datorhistoria

Ytterligare ett förtydligande till lab 1: i deluppgift 5a står:
"...rita upp en graf över strömmen I2-I3 genom resistansen Rg som funktion av Rg", läs:
"...rita upp en graf över strömmen I2-I3 som funktion av Rg"

23/1:
Labhäfte för lab 1 och förberedelseuppgifter (2 st) finns upplagt på nätet och åtkomligt från kursens hemsida (se nedan).

På sid 12, rad 3 i lab 1 finns ett tryckfel: det ska stå L=10^(-3) (ej C=10^(-3)).

I uppgift 6 står en del rappakalja på andra raden. Ändra själv!

10/1:
Kursen startar måndag 20 januari 2003 kl 11-13 i sal Q1. Välkomna!

Kursbunt kommer att finnas tillgänglig på Nadas expedition, Osquars Backe 2 från onsdag 15/1 2003

Anmälan till kursen

Förberedelseuppgifterna till laborationerna.

Laborationslydelserna

Krånglar Matlab?


Regnbågslinje

Kursprogram läsåret 2002/2003

Kursledare och föreläsare är Lennart Edsberg, rum 4417, Nada, Osquars Backe 2, plan 4, tel 790 8119.
För eventuella problem och frågor om datorutrustningen hänvisas till Mimers Bar, Osquars Backe 20.

Övningsledare är

Kursinnehåll

Grundläggande numeriska metoder för tekniska beräkningar inom framför allt maskinteknik. Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurskrav

Kraven för godkänd kurs är dels godkänd tentamen (TEN1, 2p), dels godkända laborationer (LABA, 1p och LABB, 1p). Första tentamenstillfälle är lördag 24 maj kl 8-11.
Kursens laborationer ska vara klara och godkända senast den 23/5 2003. Laborationsmoment som ej är godkända då måste göras om nästa gång kursen ges.

Kurslitteratur

Kursbunt

Förutom ovan angivet material ingår kopior av föreläsningsbilder samt förberedelseuppgifter till laborationerna.

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 120 kr.

Betahandboken rekommenderas som referensbok under kursens gång.

Anmälan till kursen

Anmälan till kursen görs via denna www-sida. När anmälan gjorts ska det komma upp ett meddelande "Din registrering är mottagen". Om det inte gör det: vänligen försök igen lite senare.
Anmälan till kursen

Regnbågslinje

Kursuppläggning

Detaljerat schema för kursen finns i kursplan för M2 och Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 och 4 med sex föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar i varje period.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkända laborationer ger 2 kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).

Förberedelseuppgifterna till laborationerna.

Laborationslydelserna

Laborationerna handlar om numeriska metoder och tekniska beräkningar för problem inom maskinteknik. Som programmeringsverktyg används Matlab. Laborationerna görs i tvåmannagrupper i M's datorsalar. Bokade tider och terminalsalshandledare

Redovisning av laborationerna

Två av laborationerna redovisas muntligt vid terminalen, nämligen laboration 1,4 (LABA, 1p). Laboration 2 och 3 utgör tillsammans ett projekt, där laboration 2 redovisas muntligt inom gruppen, medan laboration 3 redovisas skriftlig som en teknisk rapport (LABB, 1p).
Sista datum för laborationsredovisning och inlämning av rapporten för årets kursomgång är 23 maj 2003.

Till muntlig laborationsredovisning ska gruppen alltid medföra:

I denna kurs, liksom i många andra av Nadas kurser, tillämpas alternativ examination i laborationsdelen av kursen. Detta innebär att laborationerna redovisas muntligt eller skriftligt. Denna examinationsform bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från den studerandes sida. För att bli godkänd på en laboration ska varje student dels ha utfört uppgiften dels kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen.
Att diskutera uppgifter grupper emellan är tillåtet men varje grupp måste utforma sin lösning på egen hand. Vidare är det naturligtvis tillåtet att använda material som finns i läroboken eller kursmaterialet, men gör man det ska källan anges genom att ge referenser.
Det är inte tillåtet att kopiera ett program eller delar av ett program från andra. Det är heller inte tillåtet att skriva av en annan grupps rapport eller delar av den. Om kopieringsarbete av detta slag upptäcks betraktas det som fusk vilket kan leda till disciplinära åtgärder.
I detta sammanhang kan det också vara skäl att påminna om att det är förbjudet att marknadsföra och försöka sälja egna eller andras lösningar t ex genom en hemsida på Internet. Brott mot KTHs regler för spridning av information via Internet kan medföra avstängning från KTHs datorer.

Bonuspoäng

För att effektivisera studierna och utnyttja den schemalagda tiden tillämpas ett system där Totalt kan 4 bonuspoäng erhållas. Dessa tillgodoräknas vid tentamen så att de adderas till den poängsumma som uppnås vid tentan. Om du har full bonus räcker det alltså med 16 poäng (av 35 möjliga, se nedan) för att bli godkänd. Bonuspoängen gäller fram till och med den tentamen som ges april 2004. Man kan bara få bonuspoäng för ett laborationsmoment EN gång. De detaljerade reglerna för bonus för denna kursomgång finner du i laborationshäftet.

Tentamen

Tentamen ligger efter period 4, lördag 24 maj kl 8-11. Tentan består av en del. Tillåtet hjälpmedel är Matlabhandledningen. För godkänt krävs minst 20 poäng totalt (av max 35) med bonuspoängen från laborationerna inräknade.
Tentamensresultatet anslås tre veckor efter tentamen på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som kan göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.Några filer i urval från kursbiblioteket.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 augusti 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>