Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för V och Bio, ht 01


-----

Allmänt

Period: ht 2001

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Per Jansson (grupp 1, Bio)
       Amir Filipovic (grupp 2, V)
       Beatrice Frock (grupp 3, V)
       Julia Dahl (grupp 4, V)

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Aktuella siffror för laborationer, februari 2002:


Antal aktiva registrerade elever V + Bio: 143

% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
LabA: 137  96%
LabB: 133  93%


-----

Tentamen 001216

Tentamen 011215, 23 tentander (Bio99) och 93 tentander (V00)

Bio:
===
 
ALLA Bio99 tentander godkända!!
*****************************

Betyg för Bio: 5  4  3  u
        7  10  6  0

Ett mycket bra resultat!

V:
=

Betyg för V:  5  4  3  u
        4  15 44 30

        med ytterligare två godkända på tentamen den 9/1-02

*******************************

% (av aktiva registrerade elever V + Bio) godkända på följande slutmoment:
Lab A:  137   96 %
Lab B:  133   93 %
Tentamen:   62 % 


Total poängproduktion: 78 % (4p x 143 aktiva elever)
-----

Kursanalys

Kommentarer och intryck:

Kursen har verkligen fungerat bra, med oerhört positiva omdömen i den elektroniska kursutvärderingen, och vid kursanalysmötet med studerande-representanterna (strax efter kursens slut) framgick också att majoriteten är nöjd, eller till och med mycket nöjd, med kursen.

Den datorbaserade kursutvärderingen på nätet har besvarats av 24 elever, men antagligen har några svarat tillsammans med sin labkamrat, så att i realiteten har flera personer inblandats.

Det borde nämnas att föreläsningarna (i period 2) har varit schemalagda på måndagar kl 8-10, medan salsövningarna skulle hållas samma dag kl 15-17. Då var många elever trötta, men trots detta var närvaron glädjande hög.

Eftersom vi var i sal Q1, utnyttjade jag att denna sal har fin videoutrustning och avslutade kursen med två korta filmer som "reklam" för NADA's forskningsverksamhet och högre kurser. Detta verkar ha uppskattats av de flesta närvarande på sista kursföreläsningen.

Vi hade även besök av en gästföreläsare, Professor Anders Eriksson, Byggnadsstatik, mot slutet av kursen, som berättade om intressanta tillämpningar av numeriska metoder. Jag tror att detta ökar studiemotivationen.

Sammanfattning av kursutvärderingen:

20 svarade från V-linjen, och 4 från Bio.
23 personer tyckte att kursen hade uppfyllt uppställda mål.
11 personer använde hemsidan sällan eller aldrig (!)
14 svarade att kursen är intressant och meningsfullt.
Många som svarade hade gått på mer än 80% av föreläsningarna, och här fanns några mycket positiva kommentarer, t.ex. "Man märker att Beatrice verkligen anstränger sig för att göra en bra kurs. Hon lyckas också. Bra Beatrice!", och även "Beatrice visade stort engagemang i ämnet. Bra!". Några mindre positiva kommentarer: ""Det är svårt att komma upp så tidigt på morgonen..." och "Jag tyckte att jag förstod allt på föreläsningarna, men likväl kändes det som om övningarna var på latin", och "Kunde skriva lite långsammare".
De flesta var nöjda med övningarna, och även med laborationerna. Dock blev det en del kommentarer som: "Lite för tidskrävande", och "De tog ohyggligt mycket tid, så de andra kurserna vi läste blev lidande." Mer positiv var: "Tog upp det mesta av kursen. Har man gjort laborationerna själv har man nog en fördel när man ska läsa till tentan. Tror personligen att labbarna har gett väldigt mycket".
På frågan om vilka av laborationerna var mer givande, var det ingen som svarade med Lab 1, som var faktiskt den minst krävande. Muntlig redovisning uppsakattades mest, men det finns inslag av olika redovisningsformer i kursen. Några laborationer redovisas med en skriftlig rapport, en muntligt vid datorn, och en muntligt med mer formella former, hos en assistent.
Mycket blandade svar angående kurslitteraturen. Stor spridning, alltså.
Några slutkommentarer från elever: "På det hela taget välplanerad och bra genomförd kurs. Trevliga föreläsare övningsledare och lab.assar", samt "Roligt ämne" och "Ganska intressant faktiskt!"

Flera intryck:

Jag är nöjd! Kan också tillägga att laborationstiden för de flesta ligger väl inom ramen för det man bör vänta sig för 2 kurspoäng, dvs ej över 80-100 timmar sammanlagd (inkl. schemalagda terminalövningar).

Ändringar nästa år:


Denna höst läste V2 och Bio3 tillsammans, fastän dessa grupper laborerade i olika datorsalar, och arbetade med 2 skilda datorsystem (PC resp. Unix hos NADA).
Övningsgrupp 1 var reserverade för Bio och grupperna 2-4 för V, men givetvis förekom en del "migration" bland grupperna, åtminstone på salsövningarna. Alla gruppers övningsledare var dock uppskattade, och i min egen grupp kände jag också att jag fick bra kontakt med eleverna.
Nästa år läser åter V2 ensam, medan Bio3 och B2 kommer att följa samma kurs. Både linjer kör Unix på datorövningarna, vilket förenklar en del administration, och har även fördelen att eleverna kan besöka andra gruppers terminalövningar.
V2 fortsätter då att köra PC i egna V-salar, och vi kommer antagligen att åter ha våra föreläsningar i någon "intimare" sal på V, och inte längre i Q1, där jag ibland kände mig långt borta från bänkraderna där eleverna satt.

/Beatrice


^ Upp till Numme V-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 8 februari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>