Nada

Kursanalys för M, Numeriska metoder, grundkurs I, för M2, läsåret 01-02

Kursdata

Tid: period 1-2 läsåret 2001/2002 dvs september 2001 - december 2001.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarie tenta efter period 2 (15/12-01, omtenta 2/4-02).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 24 timmar.
Laborationer: tre med muntlig redovisning (labA) och en av projektkaraktär (labB), 20 timmar schemalagd tid. LabA redovisas muntligt, projektet redovisas med rapport.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal övningsgrupper: 6
Övningslärare: Lennart Edsberg, Amir Filipovic, Beatrice Frock, Marta Gonzalez, Reynir Gudmundson och Jelena Solovjova
Antal registrerade elever: 204 (215 enligt lista från MMT)
Antal aktiva elever: 204 (har gjort minst en laboration) Kurslitteratur: KMGK av Bengt Lindberg m.fl..
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 2002-01-31:

  Tentamen   146   62%            (2p)
  LabA     192   94%            (1p)
  LabB     192   94%            (1p)
  Prestationsgrad: 83%  
  Examinationsgrad: 71%  

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Många av laborationerna har gjorts maskinämnesorienterade. Tidigare labbar har förbättrats och modifierats efter kontakter med institutioner på MMT.
Verksamheten med förberedelseuppgifter till laborationerna fortsatte eftersom studenterna svarat positivt på detta inslag i undervisningen. På 50% av övningarna ägnades ena timmen åt självverksamhet för eleverna. Den bestod i att arbeta med ett antal mindre förberedelseuppgifter av matematisk och numerisk karaktär avsedda att bättre förbereda inför laborationerna.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Under en föreläsningstimme gästföreläste H-P Wallin från MWL om vibrationsproblem som förberedelse till labB. En av eleverna mycket uppskattad demonstration med svängande fjädrar genomfördes.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 37 kursdeltagare. De som har svarat är förmodligen de som är nöjdast och de som är mest missnöjda med kursen. Ovanligt mycket klagomål denna omgång jämfört med tidigare omgångar (99/00 och 00/01).
På grund av den låga svarsfrekvensen är det i denna omgång svårt att ge en rättvisande översikt av studenterna egentligen tyckte. Nedanstående omdömen utgör ett slags medelvärde.

Kursen upplevdes som ganska svår men intressant.
Läroboken och KMGK bedömdes som hyfsad.
De flesta eleverna kör på M's datorer, några få kör på egen PC.

Laborationsförberedelserna inlagda på övningstid tyckte 60% av eleverna var bra eller mycket bra (färre andel än föregående år).
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar hyfsat, men en del tycker det tar tid att få hjälp och en del var inte nöjda med assistenternas insats. Många klagar på att de får vänta med redovisningen, men över 65% tycker ändå att laborationerna var bra.

Laborationerna 1,3 och 4 tog för de flesta ca 10 timmar.
Laboration 2, den skriftliga, tog i snitt ca 40 timmar, men med stor spridning. Några grupper påstår att de lagt ner mer än 80 timmar på Lab 2.
Ungefär 35% tycker att kurspoängen 4p är lagom medan 65% anser att 5 poäng eller mer vore rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Kursen ges i period 3-4 under läsåret 02/03

Den gamla tentamensformen med en femtimmarstenta uppdelad på en del utan hjälpmedel och en del med hjälpmedel ersätts med en tretimmarstenta utan hjälpmedel från läsåret 02/03. Detta gäller alla kursomgångar i kursen 2D1210.

I stället för KMGK används Gerd Erikssons material "Numeriska algoritmer med Matlab"

Den skriftliga rapporten modifieras till en mindre tidskrävande variant.

Kursledaren avser att pröva med muntlig redovisning, inom övningsgruppen, av ett par labbar.

Vid länk-möte den 11/6 tillsammans med bl a studenter och lärare som haft kurser för M2 under 01/02 gjordes en noggrann genomgång av arbetsbelastning och samordningsmöjligheter för de kurser (bl a Numme-kursen) som ges vt-03 för nästa omgång M2'or. Förhoppningsvis ska labbar, projekt, hemuppgifter, kontrollskrivningar och tentor då bli mer jämnt fördelade över terminen.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 september 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>