Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för B, vt 02


-----

Allmänt

Period: vt 2002

Kursledare: Beatrice Frock

Två övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Jelena Solovjova

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 55 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

Antal aktiva registrerade elever: 44

Lab  Ant G  

1   43
2   36   
3a   37
3b   33
4   38

Tentamen 020406 (under kursens gång!)

Av årets registrerade elever från B: 7 tentander 
Betyg: 5  4  3  u
    -  1  5  1

Äldre B elever: 16 tentander, av vilka 10 godkända


-----


Tentamen 020525 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever: 13 tentander (25 tentander totalt från B)
Betyg: 5  4  3  u
    -  4  7  2

(Dessa siffror inkluderar inte äldre tentander, och de från 
andra linjer än B)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
B-00:

Lab A:  35    80 %
Lab B:  31    70 %
Tentamen:    39 %

Total poängproduktion: 57 % (4p x 44 aktiva elever)
______________________________________________________-----

Kursanalys

Kursen gick bra, men det har varit färre elever i B2 på denna kursomgång än tidigare. Detta medförde dock det positiva att jag som kursledare fick mycket bra kontakt med eleverna, och kunde ge extra hjälp där det önskades.
Mycket glädjande var att flera ambitiösa elever, på min uppmaning, tenterade kursen redan i april i stället för att vänta tills den ordinarie tentamen i maj. De fick också en del hjälp från mig, i form av extra stöd och handledning, och utdelade blad. Aprilresultatet var bra (v.g. se ovan), med endast en underkänd bland årets elever, och en som erhöll betyget 4.
Det borde dock nämnas att denna enda underkända eleven har nu erhållit betyg 4 på den ordinarie tentamen i maj!!
Givetvis betydde detta att elevskaran glesnade ytterligare efter apriltentan. Dessutom medförde kontrollskrivningar i andra ämnen, samt diverse andra aktiviteter, att ännu fler elever uteblev.
Som en konsekvens av detta fick övningsassistentens grupp läggas ner totalt, och vi fortsatte med endast föreläsningar och en enda övningsgrupp. Dock behöll vi 2 terminalövningsgrupper, och detta uppskattades av eleverna.
/Beatrice

Några stora förändringar nästa läsår

(1) Kursen flyttas till period 1-2, dvs hålls under höstterminen.
(2) Kursen hålls över 2 hela perioder (i stället för 1½, som tidigare).
(3) Grupperna B2 och Bio3 slås ihop och läser samma kursomgång.
(4) Tentaformen förändras, tentamen kommer att omfatta max 35 p och skrivtiden är 3 timmar. Hjälpmedel: Användarhandledning för MATLAB på Nada. Tentamen kommer att bestå av ett antal mindre räkneuppgifter, samt några små teoretiska uppgifter, samt av någon/några uppgiften som utgörs av algoritmbeskrivning i Matlab.
Även betygsregler, samt tillgodoräkning av bonuspoäng, förändras från och med nästa ordinarie tentamen (december 2002).
(5) Ytterligare en förändring som planeras till nästa kursomgång är att ersätta KMGK (kompletterande materialet) med den mycket omtyckta boken Eriksson: Numeriska Algoritmer med MATLAB (NAM).
/Beatrice

^ Upp till Numme B-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 juli 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>