Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för V, ht 00


-----

Allmänt

Period: ht 2000

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Joakim Möller
       Jelena Solovjova

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Aktuella siffror för laborationer, januari 2001:


Antal aktiva registrerade elever: 87

% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
LabA:  85  98%
LabB:  81  93%


-----

Tentamen 001216

Tentamen 001216, 69 tentander (V99)


Betyg: 5  4  3  u
    5  19 33 12

Ett mycket bra resultat! 83% av tentanderna från V99 är godkända,
och av dessa godkända har 42% ett högre betyg, 4 eller 5. 
69 av de aktiva 87 registrerade tenterade 001216.


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A:  85    98 %
Lab B:  81    93 %
Tentamen:   66 % 


Total poängproduktion: 81 % (4p x 87 aktiva elever)
-----

Kursanalys

Tentaresultatet är faktiskt lysande! Jag tycker att det är synd att inte alla registrerade V99:or tenterade (69 av de 87 aktiva registrerade gick upp, alltså 80%), men det är ju ändå en stor andel.
Kursen gick mycket bra, och de flesta av eleverna är nöjda.
Jag efterlyste elevrepresentanter, men fick aldrig någon kontakt med sådana, eftersom ingen visste vilka de var! Inte heller fanns det en kursnämnd som jag kände till, och därför beredde jag själv en elektronisk kursutvärderingsblankett i kursens hemsida.
Elevsynpunkter fick jag på direkt väg genom personliga diskussioner inom min egen övningsgrupp, i datorsalar och på föreläsningar. Vi pratade mycket tillsammans i min grupp, som var livlig och arbetsam. V99 är en trevlig och duktig årsgrupp, och verkade satsa hellre på studier och informell social samvaro med varann än på administration med en kursnämnd och egen kursvärdering. Detta kan man förlåta, när eleverna har faktiskt visat stort intresse under kursens gång, och har lärt sig mycket och presterat ett utomordentligt lab- och tentamensresultat!
Egna kommentarer:
Närvaron på föreläsningar var mycket hög, nära 100%. De utdelade föreläsningsanteckningarna uppskattades.
Närvaron på salsövningar var också mycket hög, och alla tre grupper välbesökta.
Inga större problem på terminalövningar heller, dock irriterande att sökvägen till filer i Matlab på V-sektionens PC-system "tappas bort" ibland. Detta är dock ett gammalt, välkänt fenomen.
Laborationerna uppskattades innehållsmässigt.

/Beatrice


^ Upp till Numme V-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 januari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>