Nada

2D1210, Numeriska metoder, grundkurs I, 4 poäng


Ofta när man stöter på ett matematiskt problem är man ändå inte intresserad av det exakta analytiska svaret utan bara att snabbt kunna göra en uppskattning; Hur stor belastning klarar den här hyllan av? Hur mycket minskar värmeförlusterna om isoleringsskiktet i ytterväggen fördubblas? Om min kylfläns har en yta av 1 kvadratdecimeter, hur stor kylkapacitet har den då? Hur snabbt får jag en 90% reaktion i min lösning? Hur kraftig måste stötdämparen vara i flygplanets landningsställ?

Kursen går igenom de grundläggande ideerna i numeriska metoder och lär ut de vanligaste numeriska metoderna för att lösa olika typer av problem. Den tar upp olika typer av ekvationslösning (t.ex välkända Newton-Raphsons metod för ekvationer med en variabel och Newtons metod för ekvationssytem med flera obekanta). I kursen ingår också att skatta integraler (bl.a. Rombergs metod/Simpsons formel som de flesta miniräknare använder sig av), samt ett par olika metoder för att skatta lösningen till differentialekvationer (bl.a. Eulers metod och Runge-Kuttas metod). En del av kursen tar upp anpassning av kurvor och modeller till givna mätvärden med bl.a. linjära och ickelinjära minstakvadratmetoden och splines. Kursen lär också ut hur man undersöker om beräkningen givit ett trovärdigt svar eller ej samt hur man i så fall bör gå vidare.


Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Andra kurser som NADA ger för B,Bio,CL,I,K,L,M,S,V-teknologer.

Aktuella kursomgångar: period 2 05/06 (dvs höstterminen-05)

Kursen ges vid olika tidpunkter och i lite olika varianter för de olika linjerna.

Notera att M, Bio2, K och BD numera läser kursen 2D1212 och att S (förut L och V) numera läser kursen 2D1214

FÖRRA ÅRETS (dvs Lå 04/05) www-sidor:
Hösten 2004: Kursomgång Bio 04/05, Kursomgång K 04/05 och <== OBS! Förra läsåret!
Våren 2005: Kursomgång I & CL 04/05 <== OBS! Förra läsåret!

Kursuppläggning:

Den schemalagda undervisningen är 10 föreläsningar, 9 salsövningar och 9 terminalövningar (samtliga tvåtimmarspass). I kursen ingår 4 laborationer som redovisas antingen muntligt vid terminalen eller skriftligt med en rapport. Vilka laborationer som redovisas muntligt respektive skriftligt varierar i de olika omgångarna kursen ges. Samtliga fyra laborationer skall utföras i en och samma kursomgång. Kursen avslutas med en tentamen.

Tentamensutssende:

Tentamen omfattar max 35p och skrivtiden är 3 timmar. Enda hjälpmedel är häftet "Användarhandledning för MATLAB på NADA" (miniräknare är alltså inte tillåtet).

Tentamen består dels av några mindre räkneuppgifter, dels några små teoretiska uppgifter samt någon eller några uppgifter som utgörs av algoritmbeskrivning i Matlab.

Några av talen på en kurs ordinarie tentamen kan anknyta till någon eller några av kursens laborationsuppgifter, men alla tentamenstillfällen är möjliga för alla 2D1210-kurser.

Nästa tentamenstillfälle onsdag 24/5

Nästa tentamenstillfälle (i första hand avsett för CL2 och I2) är i tentaperiod 4, onsdag 24 maj 2006 kl 10-13, i salarna D31-35, E32, E33, E36 (reserv E51-53), preliminära salsuppgifter. Olika salar olika linjer/program, se anslag vid tentatillfället.

Nästa tentamenstillfälle därefter lördag 3/6

Nästa tentamenstillfälle (omtenta, i första hand avsedd för Bio3 och I2 som läste i höstas) är i omtentaperiod Sommar, lördag 3 juni 2006 kl 10-13, i salarna E31-36 (reserv E51-53), preliminära salsuppgifter. Olika salar olika linjer/program, se anslag vid tentatillfället.

Nästa tentamenstillfälle därefter ???

Man behöver inte anmäla sig till tentorna till denna kurs, 2D1210.

Extentor (3-timmars-tentor)

Tentamen 02-12-14
Tentamen 02-12-14 Facit
Tentamen 03-01-11
Tentamen 03-01-11 Facit
Tentamen 03-03-15 Tenta+Facit
Tentamen 03-04-26
Tentamen 03-04-26 Facit
Tentamen 03-05-24 Tenta+Facit
Tentamen 03-08-21 Tenta
Tentamen 03-08-21 Facit
Tentamen 03-12-20
Tentamen 03-12-20 Facit
Tentamen 04-01-17 Tenta+Facit
Tentamen 04-03-20
Minifacit till tentamen 04-03-20
Tentamen 04-04-17
Tentamen 04-05-28
Tentamen 04-05-28 Facit
Tentamen 04-12-18
Tentamen 04-12-18 Facit
Tentamen 05-03-09 Tenta + Facit
Tentamen 05-05-26 Tenta + Facit
Tentamen 05-12-17
Tentamen 05-12-17 Facit
Tentamen 06-05-24 Tenta + Facit

Fortsättningskurser:

Efter grundkursen kan du läsa mer i någon av påbyggnadskurserna 2D1220 Tillämpade numeriska metoder I eller 2D1225 Numerisk behandling av differentialekvationer I

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 juni 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>