Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1110, Kompletterande matematik för dataloger

Kursanalys

Kursanalys finns här: Kursanalys

Senaste nytt

Nytt redovisningstillfälle den 24 nov kl 10-12. Platsen är "Spelsalen" på plan 5 i D-huset.

Jag har gjort små korrigeringar av lydelsen på uppgift 5 och 8 på hemtentan. Korrigeringar till Labb2 och Labb3.

Labb2: Det blir tydligen problem när man skall använda newton.def Felmeddelandet har att göra med att författaren har använt sig av det numera reserverade ordet "error" i Maple. Exemplen i boken har gjorts med hjälp av Maple 5 och 6 och filen på bokens webbsida är inte uppdaterad sedan oktober 2002... Jag bifogar en fungerande definitionsfil skriven av Joel där variabelnamnet "error" är bytt mot "current_error" som du kan använda dig av istället. Definitionsfil Labb3: I uppgift 2 skall texten "De har fördelningsfunktionen..." lyda "De har täthetsfunktionen..."

Extra labbredovisning: Torsdag 27/10 kl 10-12. Orange datasal.

Hemtentan finns nu.

Hemtenta

Kursledare

Kursledare och föreläsare är Johan Karlander, johank@nada.kth.se.

Kursbok

"Robert A. Adams: Calculus, A Complete Course (5th ed)", Addison-Wesley, ISBN 0-201-79131-5.

Kursuppläggning

Det kommer att vara i stort sett 3 st undervisningstillfällen i veckan under period 1. Preliminära tider ges nedan. Innehållet på föreläsningar o.s.v. kommer snart att föreslås preliminärt. Till varje föreläsning ges ett motsvarande innehåll i kursboken som bör läsas in.
F1, Fr 9 sep 10-12, Simplex
Introduktion om funktioner. Trigonometriska funktioner. Derivator.
P.6, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8
F2, Ti 13 sep 10-12 Sal 4523 (plan 5 Lindstedtsvägen 5)
Logaritmer. Inversa trigonometriska funktioner. Taylorutvecklingar och andra tillämpningar av derivator.
3.2, 3.3, 3.5, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9
Förslag på uppgifter: 2.6; 5,9 3.2; 7,15 3.3; 21,23,31 3.5; 11,25, 4.2; 9,23 4.5; 7 4.7; 9 4.8; 5,11 4.9; 3,9,15
F3, On 14 sep 13-15 Sal 4523
Integraler (introduktion)
5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7
Uppgifter: 5.2; 7 5.4; 3,7,13,19,29 5.5; 7,11,17,49 5.6; 3,9,13,15,19,23
F4, Fr 16 sep 10-12 Simplex
Kap 5 och lösning av diverse uppgifter.
F5, Ti 20 sep 10-12 4523
Integrationsmetoder
6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 8.2, 8.5, 8.6
Uppgifter: 6.1; 5,13,19 6.2; 5 6.3; 5,9 6.5; 7,15 .2; 3,9 8.5; 1,3 8.6; 5
F6, On 21 sep 10-12 4523
Differentialekvationer. Sannolikhetslära.
3.7, 7.8, 7.9
Uppgifter: 3.7; 5, 9, 13, 35, 37. 7.9; 3, 7, 11, 23.
F7, Fr 23 sep 10-12 Simplex
Serier. Konvergens och divergens. Potensserier.
9.1, 9.2, 9.5, 9.6
Uppgifter: 9.1; 15, 17, 23. 9.2; 5, 15. 9.5; 3, 7, 13, 15. 9.6; 13, 21.
F8, Må 26 sep 10-12 4523
Partiella derivator.
12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7
Uppgifter: 12.3; 3, 7, 15, 31. 12.4; 7, 11. 12.6; 3, 5. 12.7; 3, 11, 13.
F9, Ti 27 sep 10-12 4523
Extremvärden. Lagranges multiplikatormetod.
13.1, 13.2, 13.3
Uppgifter: 13.1; 3, 11, 15. 13.2; 5, 9, 11. 13.3; 5, 9, 17.
F10, Fr 30 sep 8-10 4523
Räkneövning. Problem från kap 5,6,7, 9, 12, 13.
Lab1, Ti 4 okt 10-12 Gul datasal
F11, On 5 okt 8-10 4523
Multipelintegraler
14.1,14.2, 14.3, 14.4
F12, Fr 7 okt 10-12 Simplex
Multipelintegraler forts.
Lab2, Må 10 okt 10-12 Orange datasal
F13, On 12 okt 8-10 4523
Fortsättning om multipelintegraler. Sannolikhetslära.
F14, Fr 14 okt 10-12 D32
Linjeintegraler
15.1, 15.2, 15.3, 15.4.
Lab3, Må 17 okt 10-12 Gul datasal
F15, Ti 18 okt 10-12 4523
Vektorfält och linjeintegraler.

Laborationer

Tre stycken laborationer kommer att genomföras. Den första av dessa kommer att ha karaktären av en genomgång av Maple. Ni kommer att få lösa några enklare uppgifter. De två senare laborationerna kommer att innehålla lite svårare problem. För godkänt på kursen krävs att ni är godkända på dessa laborationer. Redovisning sker vid terminal vid lab-tillfälle. Ni kommer troligen att kunna redovisa en lab på lab-tillfället en vecka senare.

Lab-PM

Lab1 Lab2 Lab3

Kursregistrering, incheckning och "course join"

Om du vill gå kursen måste du anmäla det i förväg till kansliet/studievägledningen för ditt utbildningsprogram. Ingen förhandsanmälan ska göras till Nada. Det finns ingen platsbegränsning.

Så snart kursen börjat måste du göra incheckning på den. Detta görs med kommandot

res checkin kmat05

på någon av Nadas unixdatorer. Gör incheckning så snart som möjligt efter att kursen börjat!

För din egen skull bör du också ge kommandot

course join kmat05

Detta kommando gör tre saker:

När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave kmat05

för att återställa allt.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Johan Karlander <johank@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 maj 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>