Vi är tacksamma för synpunkter på kursen. En kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan också lämnas till kursledaren antingen genom elektroniskt brev, anonymt brev i brevfacket eller muntligen.

Ställ gärna frågor och ge kritik och kommentarer även under pågående undervisning.