GIS, databasteknik och kartografi (1E1601)


Välkommen
Senaste nytt / Rättelser
Registrering & initiering
Lärare
Litteratur
Schema
Detaljschema
Läsanvisningar
Examination
Gruppindelning
Laborationer
Bonuspoäng
Tentamen
Synpunkter
Kommentarer och länkar
Kursens hemsida
Geoinformatiks hemsida

Registrering & initiering

OBSERVERA! att informationen här kan komma att ändras/kompletteras.

Den här kursdelen adminstreras från NADA och därför kommer en del NADA-specifika system att användas för redovisning av era resultat. Därför blir det nödvändigt att logga in på NADA's dator my och utföra några kommandon där. Vi hoppas att det ska råda bot på det kaos som tidigare har funnits avseende resultatredovisning.


Det som måste göras kan utföras i några enkla steg och bygger på att ni har datorkonton på NADAs datorer. Har ni inte det måste ni skaffa ett.
 1. Antingen: Koppla upp mot NADA
  1. Logga in på en dator i antingen Maclean eller Faggot.
  2. Öppna mappen "My Computer" som finns på skrivbordet. I fönstret som öppnas ska finnas en serversymbol med namnet prog on 'mimer.kth.se\dfs'(P:)
  3. Öppna mappen "prog on 'mimer.kth.se\dfs'(P:)" och navigera fram till P:\WIN\KTelnet\PGM.
  4. Starta "KTelnet.exe" och välj alternativet "Open" i menyn "Connection". Du får då upp ett dialogfönster där du väljer "Telnet" och skriver "dupond.nada.kth.se" i rutan "Host to connect to" och ditt (NADA-)användarnamn i rutan märkt "User".
  5. Tryck på "Enter"-tangen och skriv in ditt NADA-lösenord i rutan för lösenord i det dialogfönster som dyker upp.
  6. I fönstret som heter "Kerberos Telnet" uppmanas du att skriva ditt lösenord igen. Gör det och jobba vidare i det fönstret. (När förbindelsen till NADA har öppnats visas en ruta som heter <användarnamn>@NADA.KTH.SE som ni kan minimera. Den innehåller information om de Kerberos biljetter som finns lokalt.)
  Eller: Gå till en av NADAs datasalar och logga in på en dator
 2. Utför kommandot
  res checkin dbkart04
  och svara på alla frågor. Det här systemet används för att lagra resultaten på alla moment i databasdelen av kursen.
  dbkart04 är NADAs lite kryptiska beteckning på kursdelen.
  Du kommer t.ex. kunna använda kommandot
  res show dbkart04
  för att kontrollera att allt matats in på rätt sätt.
  I resultatet kommer det att finnas information om de moment där du åstadkommit något registrerbart (förutsatt att den ansvarige registrerat det), G för godkända labbar, antal gjorda delmoment på hemtalen och tentabetyg.
 3. Utför också kommandot
  course join dbkart04.
  Då kommer du att få alla nödvändiga initieringar utförda för att de programvaror, som finns på NADA och har något med aktuell kurs att göra, ska fungera som avsett.
  Dessutom får du en kurshemsida med länkar till alla kurser som du givit kommandot course join för.
  Då du inte längre har anledning att ha en sådan kurslänk kan du ta bort dem med kommandot course leave