Under den här rubriken kommer fortlöpande publiceras information om nyheter under kursens gång, t.ex. schemaändringar, kompletteringar, ändringar i lydelser, rättelser av fel i kursmaterialet, när tentor är färdigrättade o.s.v. Ordningen är omvänt kronologisk, d.v.s. att senast inmatade posten kommer först i listan.


2004-03-05
Länk till kursmaterialet för er som tappat bort det


2004-02-29
Länk till kursmaterialet för er som tappat bort det


2004-02-27
Till slut: Lösningsförslag till normaliseringsuppgifterna


2004-02-03
Schemat för labbarna är klart. Det blir i V-salarna. Ska försöka byta bort första och sista som är i väl små salar.


2004-01-26
Övningssystemet för SQL finns här
och dessvärre ser jag att man inte kommer åt den databasen som motsvarar föreläsningsanteckningarna. Ska fixa ...


2004-01-26
Gruppindelningen är klar


2004-01-23
Det var fel i schemat. Det är fixat nu vilket gör att man har två dygn på sig att göra modelleringsuppgifterna. Hoppas det räcker.


2004-01-20
I OH-materialet har jag hittills hittat två fel.

Föreläsning 1, bild 16, punkten numrerad 1: Litet skrivfel.

Står: Atomicitet (atomicity). Varje operation ska utföras i som en odelbar enhet, fullständigt eller inte alls.

Borde stå: Atomicitet (atomicity). Varje operation ska utföras som en odelbar enhet, fullständigt eller inte alls.

(ett "i" för mycket)

Föreläsning 3: Det står att det ska vara 44 bilder men det är 43. Jag vet inte orsaken till felet men det ska vara 43 bilder, som det ju också är.


2004-01-14
En typisk post ser ut så här, med lite text och eventuellt med en länk (den här pekar på sig själv).