De som missförstod reglerna för hemuppgifterna kommer att kunna bättra på sitt resultat på hemuppgift 2 (relationsalgebra). Ni kan skriva till mig och anmäla ert intresse så kommer ni så småningom få individuella uppgifter att utföra och som individuellt ska redovisas direkt för Serafim. Samma krav gäller som för hemuppgifterna. Man ska ha gjort ett gott försök, så mycket att man tycker sig ha någonting att redovisa. Eftersom det här hamnar utanför allt annat kommer det att ta tid och de som väljer att göra extrauppgifter kommer inte att kunna få slutresultatet på tentan lika tidigt som övriga.


Examinationen består av tre moment: Laborationer, hemuppgifter och tentamen