Följande visar vad som preliminärt kommer att behandlas under föreläsningarna och övningarna. Schemat kan stuvas om vid behov.

Föreläsningar

OBS att föreläsningsanteckningar och sammandrag är i pdf-format (man behöver Acrobat Reader eller xpdf eller liknande)
Länk till kursmaterialet för er som tappat bort det
Nr.Ämne
1. Introduktion till databasteknik. Informell definition av relationsmodellen.
2. Databasmodellering, objekt, objektklasser, samband och sambandsklasser
3. Relationsalgebra
4. SQL (Structured Query Language)
5. Funktionella beroenden, Normalformer, Normalisering
6. Funktionella beroenden, Normalformer, Normalisering
7. Datadefinitionsdelen (DDL) i SQL
8. Transaktioner, samtidighet
9. Filer, index, utblick mot andra modeller


Övningarna
  1. Modellering, lärargenomgång av modelleringsuppgifterna 1 & 4
  2. Modellering, elevredovisning av modelleringsuppgifterna 2 & 3
  3. Relationsalgebra, lärargenomgång av rel.alg.uppg. 1..6
  4. Relationsalgebra, elevredovisning av rel.alg.uppg. 7..11
  5. Frågespråk, lärargenomgång av SQL-uppg. 1..6
  6. Frågespråk, elevredovisning av SQL-uppg. 7..11
  7. Normalisering, lärargenomgång av normaliseringsuppg. 1, 6, 2, 4
  8. Normalisering, elevredovisning av normaliseringsuppg. 3 och 5