Följande beteckningar gäller:
intensivt
= noga, förstå och komma ihåg på detaljnivå
extensivt
= läs igenom och förstå terminologi och sammanhang
skumma
= läs igenom och förstå samband med övrig text
Till
förel.
läses i
3:e uppl 4:e uppl
1 1 och 2 1 och 2 (intensivt)
2 3 t.o.m. 3.4.4 3 t.o.m. 3.4.4 (intensivt)
3 7.1, 7.2, 7.4 t.o.m. 7.4.6 och 7.5.1
7.6
5.1, 5.2, 6 t.o.m. 6.3.3 och 6.4.1
6.5
(intensivt)
(extensivt)
4 8 t.o.m. 8.38 t.o.m. 8.5 (intensivt)
5 14 t.o.m. 14.4
resten av 14
10 t.o.m. 10.4
resten av 10
(extensivt)
(intensivt)
6 14 t.o.m. 14.4
resten av 14
10 t.o.m. 10.4
resten av 10
(extensivt)
(intensivt)
7 8.4, 8.5, 8.7
22.1, 22.2
8.6, 8.7
19.1, 19.2
(intensivt)
(extensivt)
8 19.1, 19.2, 19.3 17.1, 17.2, 17.3 (extensivt)
9 614 (skumma)