Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Till KTHs övriga vidareutbildningskurser.

Påbyggnadsutbildning i programvaruteknologi

De följande kurserna är tänkta att kunna kombineras till kursblock om 20-30 poäng på ett läsår.

Undervisningen sker i form av intensivundervisning, heltid (8-17) vissa veckor. Kurserna består av 2 veckor undervisning med ca 3 veckors mellanrum. Undervisningstiden fördelar sig ungefär lika på laborationer och föreläsningar.

Kurser föregående läsår.
Kurser nästa läsår.

Kurser läsåret 01/02

Översikt för läsåret
Pilar anger nedan hur kurserna beror på varandra.
Hur kurserna beror av varandra (se beskrivning av varje kurs). 2D4138 2D4115 Algoritmer och datastrukturer 2D4120 Datorarkitektur och C 2D4124 Operativsystem, speciellt Unix 2D4128 Databasteknik
2D4110 Datateknisk grundkurs, 10p, ges ej detta läsår. Troligen tillbaka i omarbetad form läsåret 02/03.
2D4115 Algoritmer och datastrukturer, 5p, heltid vecka 34 och 37, 2001.
2D4134 Objektorienterad programmering i Java, 5p, ges ej detta läsår. Ersätts troligen av annat läsåret 02/03.
2D4120 Datorarkitektur och C, 5p, heltid vecka 40 och 43, 2001.
2D4124 Operativsystem, speciellt Unix, 5p, heltid vecka 3 och 7, 2002.
2D4128 Databasteknik, 5p, heltid vecka 47 och 50, 2001.
2D4138 Visualisering, datorgrafik och avvancerad interaktion, 5p, heltid vecka 11 och 15, 2002.

Ansökningsblankett inklusive information om behörighet med mera i pdf-format.
Senast ändrad 2002-01-08 16:45:59 MET
Inge Frick <inge@nada.kth.se>