Nada

Nadas institutionssymbol

2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion

Hemsida för senaste kurstillfälle
http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4138/aktuell.html

Mål/syfte
ge kunskap om
metoder inom datorgrafik, grundläggande tekniker och programvaror, typ OpenGL, samt också principer kring mera avancerad användning exempelvis inom visualisering och animering,
metoder för interaktion både grundläggande principer samt kännedom om mera avancerade metoder rörande t.ex. 3D-interaktion och multimodala gränssnitt.
Deltagarna ska efter kursen kunna tillämpa grundmetoderna samt ha kännedom om mera avancerade metoder.

Kursinnehåll
Kursen avser att ge kunskaper inom de relaterade områdena visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion.
Kursen innehåller bl.a.
det mänskliga seendets förutsättningar,
olika principer för att bygga upp bilder och visualiseringar,
tekniker för vetenskaplig visualisering,
grundtekniker för datorgrafik, hierarkiska datastrukturer, borttagnng av skymda ytor, belysningsmodeller, strålföljning,
avancerad interaktion, multimodala gränssnitt, virtuella verkligheter.

Målgrupp Gymnasieingenjörer, Högskoleingenjörer, Civilingenjörer, Arkitekter, Lärare, samt övriga som behöver fördjupning i detta område

Behörighet Grundläggande behörighet
Behörighetskrav.

Förkunskaper Kunskaper motsvarande kurserna Datateknisk grundkurs, Algoritmer och datastrukturer samt kunskaper i C motsvarande Datorarkitektur och C

Kurstid 02-03-11 - 02-04-27
Heltid (8-17) vecka 11 och 15

Plats
KTH, Vallhallavägen

Kursuppläggning
Veckorna 11 och 15 pågår kursen heltid. Övriga veckor ingen undervisning. Föreläsningar upptar ungefår halva tiden. Resten av tiden ägnas åt laborationer i datorsalarna. Deltagarna har även tillgång till datorsalarna mellan och efter kursveckorna.

Examination Kursen omfattar 5 poäng fördelade på:
Tentamen 2 poäng, laborationer 2 poäng samt projekt 1 poäng.Kontaktperson/frågor angående kursen
Inge Frick
Tele: 7906956 Fax: 7900930
E-post inge@nada.kth.se

Postadress
NADA
KTH
100 44 Stockholm

Lärare
Lars Kjelldahl
Tele: 7908159 Fax: 7900930
E-post lassekj@nada.kth.se

Examinator
Inge Frick

Antal deltagare 10-50

Kostnad Undervisningen är avgiftsfri men kursmaterialet betalas. Viss kåravgift utgår fr o m 5,5 p. per läsår.

Kursbevis eller betygsutdrag Kursbevis kan efter godkänd kurs beställas på tel. 08-790 70 09. Betygsutdrag erhålls från institutionen. Förutsättningen är att du var behörig för kursen och har erlagt kåravgift (upp till 5,5 p. per läsår ingen avgift).

Ansökan Sista ansökan 2001-11-15.
Ansökningsblankett inklusive information om behörighet med mera i pdf-format

Efteranmälan är möjlig (i mån av plats) innan kursen börjar.

Övriga upplysningar
Kursen är en del av programpaketet Programvaruteknologi.


Last modified 2002-01-08 12:26:51 MET
Inge Frick <inge@nada.kth.se>