2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, 5 p (fovgrafik02), våren 2002


Informationen under länkarna uppdateras under kursens gång.

Senaste nytt (senast ändrad 02-03-25)
Aktuella labbtider
Utdelat material
Översiktlig information om kursen

Mål

Målgrupp

Förändringar detta år

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Registrering på kursen, konton vid NADAs unixdatorer

Kursinnehåll

Detaljschema, det kan bli ändringar, schemat för vecka 15 är inte alls klart:

månd 11/3   10-12  E53, Adminstration, översikt av kursen, Lars Kjelldahl
            13-15  E53, Grundläggande grafikbegrepp,  Lars Kjelldahl
            15-17  E53, GLUT,  Mattias Karlström, OH-kopior
tisd 12/3   10-12  karmosin, GLUT-labb, Johan Söderberg/Dennis Persson
            13-15  E53, Datorgrafik,  Lars Kjelldahl
            15-17  E53, VR, Kai-Mikael Jää-Aro
onsd 13/3   10-12  D41, Användargränssnitt, Henrik Artman
            13-15  D41, Datorgrafik, val av labb 5, Lars Kjelldahl
            15-17  D34, OpenGL Mattias Karlström
torsd 14/3  10-12  karmosin, OpenGL-labb, Johan Söderberg/Dennis Persson
            13-15  karmosin, OpenGL-labb, Johan Söderberg/Dennis Persson
            15-17  D33, Visualisering, Gunnar Ledfelt
fred 15/3   9-11   D32, Spelgrafik, Gustav Taxén
            12-15  grå, Visualiseringslabb, Gunnar Ledfelt
Mellan kursveckorna
Två tillfällen för handledning och redovisning av GLUT/OpenGL-uppgifterna:
tisd 26 mars, 16-18  karmosin, Johan Söderberg
onsd 3 april, 16-18  karmosin, Johan Söderberg
månd   8/4     10-12   E53     Solid modellering, fraktaler, Lars Kjelldahl
               13-15   E53     Videovisning (2 filmer), Lars Kjelldahl
               15-17   E53     OpenGL, fortsättning (Mattias Karlström)
tisd   9/4      9-11   D35     Algoritmer, Lars Kjelldahl
               11-12   D35     Modellering med Rhino, Pär Bäckström
               13-15   D35     VRML, Kai-Mikael Jää-Aro, bilder, andra länkar: web3D, book
               15-17   karmosin   Laboration, OpenGL, Johan Söderberg, Ola Nygren
               17-18   VR-kubsdemo, Brinellvägen 23, karta: http://www.kth.se/om/kartor_adresser/valhallavagen.html
onsd  10/4     10-12   D35     Kurvor och ytor, Lars Kjelldahl
               13-15   TMH     Ljudgränssnitt (Inger Karlsson), Adress: DrKv 31 plan 2
               15-17   karmosin   Laboration, OpenGL, Dennis Persson, Ola Nygren
torsd 11/4     10-12   E53     Globala belysningsmodeller, Gustav Taxén
               13-15   E53     Algoritmer, Lars Kjelldahl
               15-17   Voljären  Laboration, Rhino, Pär Bäckström
fred  12/4      9-10   Nalen   Haptik, demo i smågrupper, Eva-Lotta Sallnäs, Nalen ligger på
                               plan 6, Osquars backe 2
               10-12   1537    Haptik, föreläsning, Eva-Lotta Sallnäs, 1537 ligger på plan 5, Osquars backe 2
               13-14   D31     Summering och utvärdering av kursen, Lars Kjelldahl
               14-17   karmosin  Laboration, OpenGL (eventuellt även labb 5), Dennis Persson, Johan Söderberg
OH-kopior: förutom de länkar som finns ovan med OH-material etc, så finns en del ytterligare OH-bilder elektroniskt.
Du som deltar i kursen kan mejla mig så ska jag (lassekj@nada.kth.se) skicka dokument till dig
Efter kursveckorna
Tillfälle för handledning och redovisning av GLUT/OpenGL-uppgifterna:
månd 29/4, 16-18  karmosin (bokning ej bekräftad), Johan Söderberg
tillfällen kan läggas in senare vid behov - man kan också mejla frågor till Johan.

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare :

Laborationer

Det ingår fem laborationsuppgifter på kursen. Labbarna görs normalt i grupper om två personer. Förslag till laboration 5, grov lista
 

Kursmaterial

Läsanvisningar till litteraturen

Kursmaterialet kommer till största delen bestå av ett antal artiklar, som kopieras på NADA och säljs i form av en kursbunt på NADAs studentexpedition. Kursbunten kostar 100 kronor. Den börjar säljas månd 11 mars i första rasten, kl 11. En lista över annat utdelat material kommer att finnas här (uppdateras successivt).

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (meddela gärna förslag till ändringar till kursledaren)

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6
email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4138/aktuell.html