Kursen pågår. Det är enligt våra uppgifter 19 deltagare. Nästa läsår förväntas kursen inte ges.