2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, 5 p (fovgrafik01), våren 2001


Informationen under länkarna i början av kursöversikten kommer successivt att uppdateras under kursens gång.

Senaste nytt (senast ändrad 01-05-15)
Aktuella labbtider
Utdelat material
Översiktlig information om kursen

Mål

Målgrupp

Förändringar detta år

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Registrering på kursen, konton vid NADAs unixdatorer

Kursinnehåll

Detaljschema, det kan bli ändringar, schemat för vecka 20 är inte alls klart:

månd    2/4     10-12   E35     Översikt,administration etc (Lars Kjelldahl)
                13-15   E35     Grundbegrepp, rendering, tranformationer (Lars Kjelldahl)
                15-17   E35     GLUT (Mattias Karlström)
tisd    3/4      9-12   Gul     Labb 1, GLUT (Ola Nygren)
                13-16           ej schemalagt     
onsd    4/4     10-12   E2      VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
                13-16   Violett Labb 2, Strata Studio (Olle Sundblad)
                16-18   E2      OpenGL (Mattias Karlström)
torsd   5/4      9-11   Grön    Labb 3, OpenGL-labb
                12-15   E2      Mera om grafik, laboration 5 (Lars Kjelldahl)
                15-17   Grön    Labb 3, OpenGL-labb
fred    6/4     10-12   E53     Inför andra kursveckan (Lars Kjelldahl)
                13-17   Grön    Labb 3, OpenGL-labb
Mellan kursveckorna
fred   11/5     16-18   E31     Datorspel, global rendering (Gustav Taxén)
månd    14/5    10-12   1625 (plan 6)  Översikt, modellering, principer för hemtenta (Lars Kjelldahl)
                13-15   Torget, CID    Visualisering (Kai-Mikael Jää-Aro)
                15-17   E36     Användargränssnitt (Henrik Artman)  
tisd    15/5    10-16   Nalen   Haptiklabb, en timme per grupp om två personer enligt bokningsschema  
                                Nalen ligger på plan 6 (Osquars backe 2)  
                10-12   1625    Videovisning i två identiska pass om 1 timme (filmen "Computer illusions")
                16-18   E35     OpenGL, fortsättning (Mattias Karlström)
onsd    16/5    10-12   grön    Laboration 3, OpenGL-labb (Ola Nygren)
                13-15   TMH     Ljudgränssnitt (Inger Karlsson), Adress: DKv 31 plan 2
                15-17   grön    Laboration 3, OpenGL-labb (Ola Nygren)
torsd   17/5    10-12   D34     Fraktaler, perception (Lars Kjelldahl)
                13-15   E35     Antialiasing, kurvor och ytor (Lars Kjelldahl)
                15-16   röd     Laboration 5, redovisningar
fred    18/5     9-12   grön    Laboration 3, OpenGL-labb (Ola Nygren)
                13-15   brun    Laboration på egen hand
                15-17   D34     Summering, utvärdering (Lars Kjelldahl)

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare (preliminär lista):

Laborationer

Det ingår fem laborationsuppgifter på kursen. Labbarna görs normalt i grupper om två personer. Förslag till laboration 5, grov lista
 

Kursmaterial

Läsanvisningar till litteraturen

Kursmaterialet kommer till största delen bestå av ett antal artiklar, som kopieras på NADA och säljs i form av en kursbunt på NADAs studentexpedition. Kursbunten kostar 100 kronor. Den börjar säljas månd 3 april i första rasten, kl 11. En lista över utdelat material finns här.
 

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (meddela gärna förslag till ändringar till kursledaren)

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6
email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4138/aktuell.html