Kursanalys för, 2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, 5 p (fovgrafik01), våren 2001


Informationen om kursen finns i kursöversikten

Problemet med denna kurs är att det är för få deltagare för att det ska vara motiverat att hålla den för institutionen. Man behöver troligen göra mera reklam. De som går kursen verkar vara relativt nöjda och det borde finnas efterfrågan på detta stoff.

Statistik kring kursen

Det är11 st i res. En deltagare hoppade av (eller började kanske inte).
Prestationsgraden var 72%. Examinationsgraden var 60%.

Utvärdering

Utvärdering har gjorts genom mejlutskick av frågor till deltagarna. Fem personer har svarat.
De som svarade tycker kursen är lagom svår. De tycker att hemtenta är bättre än traditionell tenta, särskilt på den här typen av kurs där deltagarna har olika tider och bakgrund. Några har bett om mera stoff kring dataspel.

Förändringar inför nästa års kurs

Det förefaller osäkert om kursen kommer att gå nästa läsår (läsåret 2001/2002). Inför läsåret 2002/2003 måste en bättre marknadsföring göras. Kursledaren kommer då att använda andra kontaktvägar än de som används för de andra kurserna.
Kursinnehållet kommer att bygga på innehållet i övriga grafikkurser på KTH och därför hållas uppdaterat innehållsmässigt och pedagogiskt.
 

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4138/PVT01-kursanalys.html