Leif Kusoffsky

Kursanalys för Fort och vidareutbildningskurs

Objektorienterad programmering i Java 2D4134 ,

Per 4 läsåret 2000/2001

Kursdata

Momentindelning

Lab1 G/U (2p), Lab3 (G/U) tenta 3/4/5 (2p)

Kursen genomförd

Period 4 2000/2001

Föreläsningar

42h

Laborationer

38 h

Kursledare

Leif Kusoffsky

Kurslitteratur

Jan Skansholm: Java Direkt Studentlitteratur ISBN 91-44-01244-6

Utdelat kompletterande material.

Antal studenter

21 stycken som redovisat någon lab

Gjort detta läsår moment LAB1 01-10-01

17 stycken 81%

Gjort detta läsår moment LAB2 01-10-01

17stycken 81%

Gjort detta läsår moment TEN1 01-10-01

14 stycken 67%

Prestationsgrad 01-09-01

(17*2+17*1+14*2) / (21*5) = 0.75

Examinationsgrad 01-09-01

12 av 21 (57 %) (+ någon från föregående år)

Mål

Kursens mål är att

* ge god kunskap i programmering i ett modernt objektinriktad programmeringsspråk,

* ge kunskaper om de viktigaste begreppen i objektinriktad design och programmering.

Sammanfattning

Kursen gavs för sista gången. Jag tycker det fungerat rätt hyggligt.

Examination

3 laborationer, projekt + tentan (som ger betyget) är examinationen.

Kursenkät (14 personer har svarat på enkäten.)

1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

0% : Mycket lätt

21% : Lätt

71% : Medel

7% : Ganska svår

0% : Mycket svår

2. Hur har kursen uppfyllt dina förväntningar?

36% Bra

57% Ganska Bra

14 % Mindre Bra

0% Dåligt

0% Inga förväntningar

4. Tycker du att dina förkunkaper var tillräckliga vid kursens början?

7 % Ja, mycket

86% Ja

14% neutral

0% Inte särskilt

0% Nej

5. Hur var föreläsningarnas innehåll?

29% Bra

43% Ganska Bra

29 % Neutralt

0% Mindre Bra

0% Dåligt

6. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

29% Bra

58% Ganska Bra

14% Neutralt

0% Mindre Bra

0% Dåligt

7. Hur var labbarna innehållsmässigt?

29% Mycket Bra

64% Bra

7% Neutralt

7% Dåligt

8) Hur har tillgången till labassar varit?

14% Mycket Bra

57% Bra

21% Neutralt

7% Dåligt

9. Hur motsvarar kursboken kursens innehåll?

7%: Mycket bra

71% : Bra 27% :

7% : Mindre bra

0% : Dålig

14% Har inte/köpt/använt den

Inga anmärktningsvärda skriftliga kommenter, en del ros, en del ris .