Nada

2D4120 Datorarkitektur och C

Hemsida för senaste kurstillfälle
http://www.nada.kth.se/kurser/2D4120/aktuell.html

Mål/syfte
Att förstå:
- hur datorer fungerar, uppdelat i nivåer
- sambandet mellan nivåerna
- assemblering och länkning
- kvalitetsaspekter vid programkonstruktion

Att kunna:
- Redogöra för nivåer och deras samband för datorarkitektur
- Skriva enklare simulatorer för små processorer
- Skriva program av hög kvalitet
- Skriva mikroprogram för enklare processorer

Målgrupp Gymnasieingenjörer, Högskoleingenjörer, Civilingenjörer, Arkitekter, Lärare, samt andra som behöver en fördjupning på detta område.

Behörighetskrav Grundläggande behörighet

Förkunskaper Kunskaper motsvarande kurserna Datateknisk grundkurs samt Algoritmer och datastrukturer.

Kurstid 00-10-01 - 00-11-10
Heltid (8(9)-17 måndag-fredag) vecka 40 och 43

Plats KTH, Vallhallavägen

Kursuppläggning
Veckorna 40 och 43 pågår kursen heltid. Övriga veckor ingen undervisning. Föreläsningar upptar ungefår halva tiden. Resten av tiden ägnas åt laborationer i datorsalarna. Deltagarna har även tillgång till datorsalarna mellan och efter kursveckorna.

Examination Kursen omfattar 5 poäng fördelade på:
Tentamen 2 poäng, laborationer 2 poäng samt laborationer 1 poäng.

Kontaktperson/frågor angående kursen
Inge Frick
Tele: 7906956 Fax: 7900930
E-post inge@nada.kth.se

Postadress
NADA
KTH
100 44 Stockholm

Lärare
Inge Frick
Tele: 7906956 Fax: 7900930
E-post inge@nada.kth.se

Examinator
Inge Frick

Antal deltagare 10-60

Kostnad Undervisningen är avgiftsfri men kursmaterialet (ca 800) betalas. Viss kåravgift utgår fr o m 5,5 p. per läsår.

Kursbevis eller betygsutdrag  Kursbevis kan efter godkänd kurs beställas på tel. 08-790 70 09. Betygsutdrag erhålls från institutionen. Förutsättningen är att du var behörig för kursen och har erlagt kåravgift (upp till 5,5 p. per läsår ingen avgift).

Ansökan Sista ansökan 01-05-15.
Ansökningsblankett inklusive information om behörighet med mera i pdf-format

Efteranmälan är möjlig (i mån av plats) innan kursen börjar.

Övriga upplysningar
Kursen är en del av programpaketet Programvaruteknologi.


Last modified 2003-11-05 15:27:13 MET
Inge Frick <inge@nada.kth.se>