Nada

2D4115 Algoritmer och datastrukturer

Hemsida för senaste kurstillfälle
http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4115/aktuell.html

Mål/syfte
Kursen ger
kunskap om hur data kan lagras och struktureras samt grundläggande algoritmer för bearbetning av dessa strukturer,
kännedom om metodik för utveckling av program och datasystem, samt träning i att strukturera, skriva, testa och dokumentera ett relativt stort program.

Kursinnehåll
Linjära listor: stackar, köer och dubbelköer samt operationer på dessa. Sekventiell och länkad mplementation.
Träd: binära och balanserade träd. Sökning i träd.
Prioritetsköer.
Nyckeltransformation och hash-adressering.
Sortering och sökning: interna och (något om) externa metoder.
Något om ändliga automater.
Introduktion till principerna för kompilatorer: satsanalys och kodgenerering.
Principer för design och analys av algoritmer.
Programmeringsprojekt: deras planering och genomförande. Programvarans livscykel. Val av datarepresentation, strukturering av data, modularisering av större program, dokumentation, verifikation m.m.
Genomförande på egen hand av en något större programutvecklingsuppgift med specifikation, design, kodning, testning och dokumentation.
Det datorspråk som används är Pascal, men det är möjligt att istället använda t.ex. C, Java eller Modula-3.

Målgrupp Gymnasieingenjörer, Högskoleingenjörer, Civilingenjörer, Arkitekter, Lärare, samt övriga som behöver fördjupad datateknisk kunskap.

Behörighetskrav Grundläggande behörighet

Förkunskaper Programmeringsfärdighet motsvarande Datateknisk grundkurs

Kurstid 01-08-20 - 01-09-29
Heltid (8(9)-17 måndag-fredag) vecka 34 och 37

Plats
KTH

Kursuppläggning Veckorna 34 och 37 pågår kursen heltid. Övriga veckor ingen undervisning. Föreläsningar upptar ungefär halva tiden. Resten av tiden ägnas åt laborationer i datorsalarna. Deltagarna har även tillgång till datorsalarna mellan och efter kursveckorna.

Examination Kursen omfattar 5 poäng fördelade på:
Tentamen 2 poäng, laborationer 2 poäng samt projekt 1 poäng.

Kontaktperson/frågor angående kursen
Inge Frick
Tele: 08-790 69 56 Fax: 08-790 09 30
E-post inge@nada.kth.se

Postadress
NADA
KTH
100 44 Stockholm

Lärare
Inge Frick
Tele: 08-790 69 56 Fax: 08-790 09 30
E-post inge@nada.kth.se

Examinator
Inge Frick

Antal deltagare 10-60

Kursmaterial
Bok, manualer samt utdelade papper.

Kostnad Undervisningen är avgiftsfri men kursmaterialet betalas (ca 600 SEK). Viss kåravgift utgår fr o m 5,5 p. per läsår.

Kursbevis eller betygsutdrag  Kursbevis kan efter godkänd kurs beställas på tel. 08-790 70 09. Betygsutdrag erhålls från institutionen. Förutsättningen är att du var behörig för kursen och har erlagt kåravgift (upp till 5,5 p. per läsår ingen avgift).

Ansökan Sista ansökan 01-09-15.
Ansökningsblankett inklusive information om behörighet med mera i pdf-format

Efteranmälan är möjlig i mån av plats före kursens början.

Övriga upplysningar
Kursen är en del av programpaketet Programvaruteknologi.


Last modified 2002-01-08 16:11:16 MET
Inge Frick <inge@nada.kth.se>