Nada

2D4110 Datateknisk Grundkurs

Hemsida för senaste kurstillfälle
http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4110/aktuell.html

Denna kurs ges ej läsåret 2001/2002
Förmodligen återkommer kursen i omarbetat skick hösten 2002.


Last modified 2002-01-08 16:03:32 MET
Inge Frick <inge@nada.kth.se>