Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Till KTHs övriga vidareutbildningskurser.

Påbyggnadsutbildning i programvaruteknologi

De följande kurserna är tänkta att kunna kombineras till kursblock om 20-30 poäng på ett läsår.

Undervisningen sker, om ej annat anges, i form av intensivundervisning, heltid (8-17) vissa veckor. De flesta kurserna består av 2 veckor undervisning med ca 3 veckors mellanrum. Undervisningstiden fördelar sig ungefär lika på laborationer och föreläsningar.

Kurser föregående läsår.

Kurser läsåret 03/04

2D4112 Datalogi I, Grundkurs med Javaprogrammering, 10p, vecka 35, 39, 43, 47, och 50 2003.
2D4117 Datalogi II, Algoritmer och datastrukturer, 5p, vecka 4 och 8 2004.
2D4135 Objektorienterad programmering, analys och design i Java, 5p, vecka 13 och 19 2004.
2D4129 Webbservertillämpningsprogrammering, 5p, Distanskurs, Hösten 2003.
2D4120 Datorarkitektur och C, 5p, vecka 37 och 42 2003.
2D4124 Operativsystem, speciellt Unix, 5p, heltid vecka 3 och 7, 2004.
2D4128 Databasteknik, 5p, heltid vecka 46 och 49, 2003.
2D4150 Mäniska-Datorinteraktion, 5p, Ges ej detta läsår. Återkommer troligen våren 2005.
2D4139 Realtidsgrafik och visualisering, 5p, vecka 17 och 20, 2004.

Ansökningsblankett inklusive information om behörighet med mera i pdf-format.
Senast ändrad 2004-02-05 16:06:18 MET
Inge Frick <inge@nada.kth.se>