Nada

Vilka får läsa Nada-kurser


upp Nadas kurssida

Teknologer

Från och med hösten 1998 får bara de teknologer som programmet (studievägledningen) lagt in i Ladok som studerande på en kurs läsa kursen. Det är bara dessa som det går att rapportera in betyg på. För obligatoriska kurser i åk 1 lägger programmen in alla antagna. För obligatoriska kurser högre upp lägger programmet in alla som flyttats till högre årskurs. För valfria kurser ska teknologen lämna in sitt val till sitt utbildningsområdes kansli senast 15 maj respektive 15 november. En teknolog som påbörjade kursen tidigare läsår och då registrerades i Ladok men inte fullföljde utan vill "läsa om" får göra det.

KTH:s budgetsystem bygger på att varje program får pengar för att täcka betalningen till institutionerna för de kurser programmets studenter kommer att läsa. Programansvarig ska sedan se till att denna ram inte överskrids.

Utbytesstudenter vid KTH

Utbytesstudenter som antagits vid KTH ska kontakta kansliet för sitt utbildningsområde för att välja kurser. Kansliet ska lägga in kursvalet i Ladok. När detta gjorts, kan studenten läsa de valda kurserna.

Studenter vid mastersprogrammet Scientific computing

Nada har ett mastersprogram för svenska och utländska studenter med akademisk grundexamen. Dessa studenter kontaktar Lennart Edsberg för att få sitt kursval inlagt i Ladok.

Studenter vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns såväl fristående kurser i datalogi och numerisk analys som den Matematisk-datalogiska linjen. Ansökan till fristående kurser kan göras senast 15 april respektive 15 oktober på blankett som finns i Stockholms universitets utbildningskatalog. Upplysningar om kurserna ges av Caroline Nordqvist, caroline@nada.kth.se (eller tfn 790 9107 måndag 10­12 eller fredag 14­16).

Studenter inskrivna vid Matematisk-datalogiska linjen vid Stockholms universitet ska kontakta Caroline Nordqvist, caroline@nada.kth.se (eller tfn 790 9107 måndag 10­12 eller fredag 14­16) för besked om vilka kurser de får/ska läsa.

Doktorander vid Nada

Doktorander vid Nada får läsa de Nada-kurser de kommer överens med sin handledare om att läsa.

Doktorander vid andra institutioner

För doktorander vid andra institutioner än Nada som läser teknologkurser vid Nada gäller följande.

Doktorander vid andra institutioner än Nada som vill läsa en doktorandkurs vid Nada ska kontakta kursledaren för doktorandkursen.

Yrkesverksamma och övriga

Nada erbjuder speciella vidareutbildningsskurser i datalogi för yrkesverksamma. Antagningen administreras av KTH centralt. Information om ansökan mm. Platsantalet är begränsat. Information om kursinnehåll eller via Inge Frick, inge@nada.kth.se

Det finns också en möjlighet för yrkesverksamma (framför allt civilingenjörer och högskoleingenjörer) att söka som fristående studerande till de vanliga teknologkurserna (utom årskurs ett) och till doktorandkurser. Tänker du söka till en doktorandkurs bör du först kontakta kursledaren för doktorandkursen. Antagningen administreras av KTH centralt. Information om ansökan mm.


Kerstin Frenckner, 19 april 2000, http://www.nada.kth.se/~kfrenck/Studieinfo/Antagning.html