Sonja-Kovalevsky-dagarna
10-11 november 2000 - VideoHär kan du nu titta på föreläsningarna som hölls under Sonja-Kovalevsky-dagarna 2000 på Nada, KTH. För att kunna titta på filerna krävs programmet RealPlayer. Har du inte detta finns det tillgängligt för nedladdning här.

RealPlayer

1.
Inledning (speaker + Ingrid + Janne
Carlsson) c:a 2 '
2. John Conway föreläser om "dansande knopar" (sammandrag) c:a 10 '
3 Juni Palmgren föreläser om sannolikhetsmodeller (sammandrag) c:a 8 '
4. Lasse Svensson föreläser om matematisk problemlösning (sammandrag) c:a 5'
5. Kimmo Eriksson , Svante Linusson, Henrik Eriksson om "att   dela en bakelse" c:a 7'
6. Björn Engquist om datorsimulering (sammandrag) c:a 6'
7.  Kathryn Hess om "matematisk spådom" (sammandrag) c:a 5'
8. "Fermats gåta" - en matematisk teater (sammandrag) c:a 7'
9. Personliga presentationer (Kiselman inleder) c:a 1'
10. Pers. presentationer (Bernt Ericson och Björn Engquist) (sammandrag) c:a 3'
11. Pers. presentationer (Kathryn Hess och Jan Johansson) (sammandrag) c:a 2'
12. Pers. presentationer (Ingrid Melinder och Juni Palmgren) (sammandrag) c:a 4'
13. Kiselman avslutar c:a 1'
Home