Matematik för gymnasister
9-10 november 2001
Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik.
Målet är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning.
Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till Sonja-Kovalevsky-dagarna.

O.B.S Det finns fortfarande platser kvar
Om dagarna
Intresseanmälan skolor 2001
Definitivanmälan
skolor 2001

Anmälda skolor 2001
Intresseanmälan
sponsorer 2001

Anmälda sponsorer 2001
Kontakt
Internt
Hem

Anmälda sponsorer 2001

Huvudsponsor är Ericsson som finansierar planering och genomförande av Sonja-Kovalevsky-dagarna Utan detta generösa stöd skulle inte dagarna kunna bli av. Gymnasisternas deltagande finansieras genom stöd från många olika källor. Näringsliv och organisationer som stöder dessa dagar följer nedan

Företag

Universitet och högskolor

 • Luleå Tekniska Universitet
 • Linköpings Universitet - Matematiska Institutionen
 • Uppsala Universitet - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Högskolan i Skövde - Institutionen för naturvetenskap
 • Högskolan i Borås
 • Mälardalens Högskola
 • Stockholms Universitet - Matematisk- naturvetenskapliga fakultetskan
 • Lunds Tekniska Högskola
 • Lunds Universitet
 • KTH
 • Umeå Universitet
 • Responsible for this page: webmaster-kovalevsky@nada.kth.se
  Latest change August 28 , 2001. Technical support: webmaster@nada.kth.se