Sponsorer
Kovalevskydagarna 2000

 

Huvudsponsor är Ericsson som finansierar planering och genomförande av Sonja-Kovalevsky-dagarna Utan detta generösa stöd skulle inte dagarna kunna bli av. Gymnasisternas deltagande finansieras genom stöd från många olika källor. Näringsliv och organisationer som stöder dessa dagar följer nedan

Företag

Universitet och högskolor

 

 

 
HomeResponsible for this page: <webmaster-kovalevsky@nada.kth.se>
Latest change september 12, 2000
Technical support: <webmaster@nada.kth.se>