Matematik för gymnasister
9-10 november 2001
Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik.
Målet är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning.
Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till Sonja-Kovalevsky-dagarna.

O.B.S Det finns fortfarande platser kvar
Intresseanmälan skolor 2001
Definitivanmälan
skolor 2001

Anmälda skolor 2001
Intresseanmälan
sponsorer 2001

Anmälda sponsorer 2001
Kontakt
Internt
Kovalevskydagarna
2000

Hem

 

Responsible for this page: webmaster-kovalevsky@nada.kth.se
Latest change August 28 , 2001. Technical support: webmaster@nada.kth.se