Matematik för gymnasister
10-11 november 2000
Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik.
Målet är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning.
Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till Sonja-Kovalevsky-dagarna.

Tillbaka till hemsidan


Kovalevskydagarna 2000

Konferensen i videoformat
Bilder från dagarna
Skolor-2000
Sponsorer-2000
Problem och
lösningar
från konferensen

Responsible for this page: webmaster-kovalevsky@nada.kth.se
Latest change August 28 , 2001
Technical support: webmaster@nada.kth.se