BILDER FRÅN SONJA-KOVALEVSKY-DAGARNA PÅ KTH
10 -11 NOVEMBER 2000


Ett led i firande av världsmatematikåret 2000.

1. Sonja Kovalevsky finns naturligtvis med i den historiska utställningen.

2. En grupp deltagare samlas kring sin fadder.

3. Knutar som dansar. John Conway föreläser om matematisk analys av knutar.

4. Knutar i praktiken. John Conway och fyra deltagare demonstrerar hur man gör en knut och håller räkning på dragen.

5. Publiken får föreslå nästa drag.

6. Upplösnigen på dramat. Nu ska knuten vara löst - det gäller bara att få bort plasten!

7. Det lyckades - knuten är upptrasslad med matematiken som hjälp och publiken applåderar.

8. Matematisk spådom. Kathryn Hess föreläser om spelteori.

9. Industrimatematik. Gunnar Sparr föreläser om bildanalys.

10. Några principer i matematiken. Lasse Svensson föreläser om att lösa problem.

11. Mat-tema. Kimmo Eriksson demonstrerar rättvis delning av en bakelse medan Svante Linusson väntar på att rycka in. I bakgrunden vakar Sonja Kovalevsky över matematikdagarna.

12. Två av deltagarna vid en av utställningarna.

13. Problemlösning. Deltagarna roar sig med problem under ett av aktivitetspassen.

14. Koncentration. Det är svårt att slita sig från problemen.

15. Samarbete. Med gemensamma ansträngningar går det bättre.

16. Bokutställningen är välbesökt.

17. Här finns information om matematikstudier på universitet och högskolor.

18. Handskriftigenkänning. Datorn identifierar ett handskrivet tecken, i detta fall ett kinesiskt tecken.

19. Demonstrationen av handskriftigenkänning samlade många intresserade under aktivitetspassen.

20. Matematikhistoria. Två av deltagarna tittar på utställningen tillsammans med Staffan Rodhe, en av dem som ställt samman materialet och satt upp utställningen..

21. "Fermats gåta", matematisk teater. Clas Löfwall i en av rollerna.

22. "Fermats gåta". Kathryn Hess och Clas Löfwall som matematikern Sophie Germain och hennes far.

23. "Fermats gåta".Torsten Ekedahl och Kathryn Hess.

24. Paneldiskussion. Matematikdagarna avslutas med en paneldiskussion som leds av Christer Kiselman. Deltagarn är från vänster i bild: Bernt Ericson, Björn Engquist, Kathryn Hess, Jan Johansson, Ingrid Melinder och Juni Palmgren.

25. Tack. Gerd Brandell tackar Clas Löfwall för den matematiska teatern.
 

 

 

 

HomeResponsible for this page: <webmaster-kovalevsky@nada.kth.se>
Latest change february, 2001
Technical support: <webmaster@nada.kth.se>