Sonja Kovalevsky

Dagarna uppkallas efter Sonja Kovalevsky, välkänd och framstående matematiker, som bland annat verkade som professor vid Stockholms högskola fram till sin död 1891. Hennes liv blev dramatiskt genom de politiska och samhälleliga villkoren för en radikal och intellektuell kvinna i dåtidens Ryssland. Stockholms högskola gav henne möjlighet att verka som matematiker, något som hon förvägrades av andra universitet i Europa eftersom hon var kvinna. Hon var också en uppskattad författare.

 

HomeResponsible for this page: <webmaster-kovalevsky@nada.kth.se>
Latest change march 28, 2000
Technical support: <webmaster@nada.kth.se>